Leidinggevende vaardigheden voor teamleaders

Niveau
Tijdsduur
Startdatum en plaats
Logo van Amelior
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,3 Amelior heeft een gemiddelde beoordeling van 8,3 (uit 3 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Serwir Hotel, Sint-Niklaas
21 apr. 2020 tot 9 jun. 2020

Beschrijving

Waarom deze thematiek?

Er komt heel wat kijken bij je leidinggevende taak als teamleider. Vandaag de dag volstaat het immers niet meer om enkel vakkennis te hebben ... er wordt heel wat meer van je verwacht. Je kreeg immers tal van nieuwe verantwoordelijkheden. Zo moet je ondermeer mensen aansturen die vroeger je collega's waren. Hoe pak je dit nu het best aan? Je leert er alles over tijdens deze training.

Wat mag je verwachten tijdens de training?

Het volledige programma (5,5 dagen) bestaat uit:

 • een voortraject waarop de startcompetenties bepaald worden (1/2 dag)
 • de uiteindelijke training (4,5 dagen)
 • een natraject waarop we de persoonlijke ROI of ontwikkeling van de deelnemers evalu…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Leidinggeven, Leiderschap, Coachend Leidinggeven, Persoonlijk Leiderschap en Leidinggeven aan professionals.

Waarom deze thematiek?

Er komt heel wat kijken bij je leidinggevende taak als teamleider. Vandaag de dag volstaat het immers niet meer om enkel vakkennis te hebben ... er wordt heel wat meer van je verwacht. Je kreeg immers tal van nieuwe verantwoordelijkheden. Zo moet je ondermeer mensen aansturen die vroeger je collega's waren. Hoe pak je dit nu het best aan? Je leert er alles over tijdens deze training.

Wat mag je verwachten tijdens de training?

Het volledige programma (5,5 dagen) bestaat uit:

 • een voortraject waarop de startcompetenties bepaald worden (1/2 dag)
 • de uiteindelijke training (4,5 dagen)
 • een natraject waarop we de persoonlijke ROI of ontwikkeling van de deelnemers evalueren (1/2 dag)

Bedoeling is dus dat je aan de slag gaat met je eigen leidinggevende praktijk als teamleider ... Je leert ook van de andere deelnemers want je wisselt ervaringen uit en oefent tal van technieken in. Zo maak je op een praktische en interactieve wijze kennis met de verschillende aspecten van operationeel leiderschap en krijg je een concreet stappenplan aangereikt om je eigen leiderschapsstijl te analyseren, te evalueren en bij te sturen.Leerdoelstellingen tijdens deze training:

 • Beslissingen kunnen nemen
 • Haalbare verwachtingen kunnen formuleren
 • Prestaties kunnen evalueren
 • Weten hoe te communiceren met je medewerkers
 • Weten hoe je de beschikbaarheid van medewerkers verhoogt

Wat is het resultaat in je dagelijks werkveld?

Na deze training ben je als teamleider in staat om:

 • grotere inzetbaarheid van je medewerkers te bekomen
 • betere kwaliteit van het werk te verzekeren
 • grotere motivatie bij je medewerkers te bewerkstelligen
 • de basis te leggen voor de verdere groei van je medewerkers
 • uitmuntendheid te realiseren

Voor wie?

De training is bestemd voor direct leidinggevenden aan medewerkers die direct verbonden zijn met de dienst en of product. We denken daarbij aan:

 • supervisors
 • meestergasten
 • ploegbazen
 • voormannen
 • eerstelijnsverantwoordelijken
 • operationeel leidinggevenden
 • teamleiders
 • teamcoaches
 • zonechefs
 • ...

Programma

Dag 1: Voortraject: bepalen van de startcompetenties leidinggeven van de deelnemers (1/2 dag):

Deze sessie heeft als doel: op verschillende vlakken de mogelijkheid creëren om het leereffect te vergroten door:

 • een voor- en nameting te doen waarop de ROI van de persoonlijke opleidingsinspanningen gemeten worden
 • dieper in te gaan op de vragen en verwachtingen
 • de verschillende deelnemers beter leren kennen aan de hand van enkele oefeningen

Op de eerste dag van het opleidingstraject wordt een nulmeting gehouden: wat zijn de startcompetenties van de deelnemers op het vlak van leidinggeven, aan de hand van 2 instrumenten:

 • 360° feedback: zelfevaluatie + feedback door 4 medewerkers, 1 leidinggevende en 1 collega
 • TDI – vragenlijst (Type Dynamics Indicator) waarbij we een zicht krijgen op de individuele voorkeuren aan de hand van een vragenlijst. De deelnemers vullen deze vragenlijst gedurende deze eerste dag in.

De TDI of de Type Dynamics Indicator® is een vragenlijst waardoor men een zicht krijgt op het eigen functioneren en op de eigen interactiestijl. Men leert sterktes en zwaktes kennen en is ook in staat om de sterktes en zwaktes van (de leden van) het team in te schatten. Deze inzichten leiden tot een verbetering van het persoonlijk functioneren maar ook tot een betere samenwerking, een grotere productie en dus een verdere ontwikkeling van de organisatie. Er wordt ingegaan op de betekenis van de individuele resultaten en op wat die resultaten nu eigenlijk betekenen voor het eigen functioneren en voor het functioneren in team.

De 360° feedback wordt vóór de eerste les ingevuld. Na inschrijving krijg je een email met de 360° feedback vragenlijst en de instructies hoe deze te gebruiken. De resultaten hiervan worden de eerste lesdag verwerkt en resulteren in een persoonlijk ontwikkelingsplan met individuele werkpunten.Er wordt in de voormiddag uitleg gegeven over 360° feedback. De resultaten worden in groep besproken. Daarna wordt gestart met de cursus TDI.

Dag 1: Type Dynamics Indicator (TDI) (1/2 dag):

Constructief omgaan met verschillende mensen in verschillende situaties is niet altijd eenvoudig. Het is hierbij essentieel de ander zo goed mogelijk te begrijpen maar jezelf ook goed te kennen. Dit luik gaat over het fundament van effectieve persoonlijke communicatie, een essentieel onderdeel van een goed functionerend team.De TDI is een instrument dat de mensen helpt zichzelf beter te leren kennen via zelfrapportering. De TDI helpt het individu zijn sterke punten en unieke gaven te identificeren, wat leidt tot een beter begrip van het eigen handelen. Daarnaast reikt de TDI inzichten aan over motivaties en mogelijke groeidomeinen. In aansluiting daarop is het zinvol de TDI te gebruiken bij coaching van hele teams, omdat dit aan elk individu inzicht geeft in het eigen type en in het type van de medewerkers. Het is evident dat die kennis een vlottere samenwerking en betere productiviteit in de hand werkt. De TDI is gebaseerd op de theorie van Jung en vertrekt vanuit de verschillen tussen mensen op gebied van:

 • Waaruit haalt het individu zijn energie? (extraversie - introversie)
 • Hoe neemt het individu informatie op? (observatie - intuïtie)
 • Hoe neemt het individu beslissingen? (reflectie - gevoel)
 • Hoe richt het individu zijn leven in? (beheersing - perceptie)

De combinatie van deze acht TDI voorkeuren worden gecombineerd tot 16 types en 8 teamrollen.Er wordt ingegaan op de betekenis van de individuele resultaten en op wat die resultaten nu betekenen voor het eigen functioneren en voor het functioneren in team.Vooropgestelde doelen:

 • Inzicht krijgen in de eigen interactiestijl
 • Inzicht hebben in de impact van de eigen interactiestijl op het eigen functioneren en het functioneren van het team of andere collega's
 • In staat zijn om een inschatting te maken van de interactiestijl van zichzelf en de anderen en hier gepast op kunnen reageren wat leidt tot een betere (samen)werking
 • Ontdekkingstocht naar je eigen stijl van leidinggeven

Dag 2 en 3: Leiding geven (Basis: Situationeel leiding geven®):

Bij dit gedeelte:

 • wordt stilgestaan bij de voorwaarden voor een goed functionerend team en dit via een inleidende oefening:
  • Welke zijn de absolute elementen om als team goed te functioneren?
  • Welke zijn de 8 teamrollen?
  • Inzicht in de eigen rol binnen het team
 • wordt teruggegrepen naar het model van ‘Situationeel leidinggeven®’ waarbij ingegaan wordt op de verschillende stijlen van leidinggeven
 • vult iedere deelnemer de vragenlijst in die zijn eigen stijl van leidinggeven meet. De verwerking van de vragenlijst toont de deelnemers zowel de stijlvariatie als de stijleffectiviteit. Gezien de competenties van de medewerker de basis vormen van het gebruikte model, wordt diep ingegaan op het stellen van een diagnose van de medewerker en dit op basis van:
  • Bekwaamheid
  • Bereidheid
 • wordt concreet met voorbeelden ingegaan op de 4 leiderschapsstijlen:
  • Stijl 1: instrueren
  • Stijl 2: overtuigen
  • Stijl 3: overleggen
  • Stijl 4: delegeren

Dit is het model ‘Situationeel leidinggeven®' (Hersey & Blanchard). Medewerkers groeien niet alleen binnen een organisatie, maar leiders kunnen geconfronteerd worden met demotivatie en frustratie bij de medewerkers. De aandacht voor deze regressie is eveneens een essentieel onderdeel van dit programma.Resultaat:De deelnemers zijn in staat de competenties van hun medewerkers juist in te schatten en op basis daarvan hun stijl van leidinggeven toe te passen.De leidinggevenden krijgen een duidelijk inzicht in hun eigen stijl van leidinggeven en de voor- en nadelen ervan. Ze leren alternatieve manieren van leidinggeven kennen en zijn in staat het gedrag van hun medewerkers op een positieve manier te beïnvloeden.Met een concreet stappenplan wordt hen een middel aangereikt om hun rol als leider effectiever en efficiënter te vervullen.

Dag 4: De teamleider als communicator:

 • Objectief: inzicht verwerven in ...
  • het continu beïnvloedingsproces tussen mensen
  • hoe weerstand ombuigen naar samenwerking?
  • hoe op te komen voor de eigen belangen op een niet-bedreigende manier?
  • welke factoren bij mensen frustraties teweegbrengen, en welke factoren eerder vertrouwen geven?
  • waarom non-verbale communicatie zo belangrijk is?
 • Inhoud:
  • functioneringsgesprekken/beoordelingsgesprekken
  • feedback gesprekken
  • het communicatieproces
  • communicatievaardigheden
  • communicatie om samen te winnen – Roos van Leary
  • enkele gesprekstechnieken die een basis vormen voor o.a.:
  • slagbomen in communicatie

Dag 5: De teamleider als motivator (1/2 dag):

 • Wat is motivatie?
 • Motivatoren en demotivatoren
 • Tevredenheidsfactoren en motivatiefactoren
 • Motivatietechnieken
 • Coaching proces als motivator

Dag 5: Time- en selfmanagement (1/2 dag):

Leidinggevenden die niet over de vaardigheden beschikken om hun tijd effectief te beheren, lopen constant achter de feiten aan en zijn bovendien meestal niet in staat datgene te doen waarvoor ze worden betaald, namelijk leidinggeven aan hun mensen.Inhoudelijke aspecten tijdens dit namiddaggedeelte zijn o.a.:

 • Inzicht in eigen tijdsbesteding
 • Wat is Time Management?
 • De fundamenten van time management
 • Tijdrovers en -winners
 • Concrete tips voor een betere tijdshantering
 • Nieuwe afspraken met jezelf maken omtrent tijdwinners en -rovers

Natraject (1/2 dag):

Nadat je de training volgde, kom je na enige tijd opnieuw samen om je persoonlijke ROI te bespreken.Hiervoor heb je opnieuw een 360° feedback gedaan. De resultaten worden verwerkt en vergeleken met de eerste meting:- Waar ben je gegroeid?- Wat zijn blijvende aandachtspunten?- Bijsturing persoonlijk ontwikkelingsplan

Optie:

Na de training kan je, indien gewenst, een individuele coaching aanvragen. Dit houdt een aantal gesprekken in binnen je organisatie omtrent het geleerde, evenals bijkomende concrete toepassingen.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.