Programmamanagement met de MSP TM (Managing Successful Programmes) methodiek

Niveau

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

Waarom deze thematiek?

Steeds meer veranderingen worden via projecten aangepakt.  toch hebben we lang niet altijd het gevoel dat we daarmee bereiken wat we voor ogen hebben.  Een project kan op zichzelf een positieve bijdrage leveren, maar in relatie met andere projecten contra-productief werken.  Voor de bedrijfsvoering en de overkoepelende doelstellingen is het nodig te besturen op de samenhang tussen projecten.  Steeds vaker wordt daarom gebruik gemaakt van programmamanagement en vooral van de methode MSPTM.

Programmamanagement bestaat als begrip sinds begin 1970. Er zijn vele verschillende typen programmaÂ's te onderscheiden. Deze typen hebben met elkaar gemeen dat ze allen g…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Onze leeradviseurs helpen je graag. Bel ons op of e-mail naar info+flanders@springest.be.

Waarom deze thematiek?

Steeds meer veranderingen worden via projecten aangepakt.  toch hebben we lang niet altijd het gevoel dat we daarmee bereiken wat we voor ogen hebben.  Een project kan op zichzelf een positieve bijdrage leveren, maar in relatie met andere projecten contra-productief werken.  Voor de bedrijfsvoering en de overkoepelende doelstellingen is het nodig te besturen op de samenhang tussen projecten.  Steeds vaker wordt daarom gebruik gemaakt van programmamanagement en vooral van de methode MSPTM.

Programmamanagement bestaat als begrip sinds begin 1970. Er zijn vele verschillende typen programmaÂ's te onderscheiden. Deze typen hebben met elkaar gemeen dat ze allen gericht zijn op verandering. Deze verandering in de bedrijfsprocessen en omgeving kunnen noodzakelijk of gewenst zijn vanwege bijvoorbeeld veranderingen in het politieke klimaat, wijzigende wetgeving, technologische ontwikkelingen (internet), etc. Maar ook wijzigende doelstellingen van het bedrijf zelf kunnen programmaÂ's en programma management wenselijk maken. Voorbeelden hiervoor zijn de wens tot globalisering, kwaliteitseisen en industriestandaarden, verbetering van de productkwaliteit of service. Deze veranderingen moeten worden gemanaged om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

De training leidt op tot het examen voor MSP FOUNDATION. (facultatief).  Deelname aan het examen kost 300 euro, exclusief BTW (niet inbegrepen in de opleidingskost).

Voor deze training werkt Amelior samen met Hedeman Consulting, de eerste geaccrediteerde trainingsorganisatie voor zowel PRINCE2®  als MSPTM in Nederland.

MSPTM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Wat is programmamanagement?

Er zijn veel verschillende definities van programmamanagement. De meest gebruikte definitie is:

Een Programma is het geheel van samenhangende projecten en activiteiten in een tijdelijke organisatie om één of meer van tevoren gedefinieerde doelstellingen te realiseren, die van strategisch belang zijn.

Belangrijk verschil ten opzichte van een project is de focus op het realiseren van doelstellingen. Binnen programmamanagement zijn specifieke processen en principes vastgelegd die zich daarop richten.

Programmamanagement geeft structuur en richting aan het doorvoeren van veranderingen om de doelstellingen te realiseren, die men met de veranderingen wil bereiken.

Het doorvoeren van veranderingen

Veranderingen zijn van alledag. Mensen veranderen van woon- of werkplek. Kinderen gaan het huis uit. Het is iets wat bij het leven hoort. Het blijkt echter, dat door de vergroting van de leefwereld er steeds meer keuzes zijn. Hierdoor zijn er steeds meer veranderingen en volgen veranderingen elkaar steeds sneller op. Zo ook in organisaties. Globalisering, verhoogde concurrentie, wijzigende klantvragen en nieuwe technologieën, het zijn zomaar een paar voorbeelden van zaken waar organisaties mee te maken hebben. Een veel gehoorde kreet is dat 'verandering de enige constante isÂ'.

Veranderingen doorvoeren is echter niet gemakkelijk. Veranderingen brengen altijd een hoop risicoÂ's met zich mee en naast voordelen vaak ook (te veel) nadelen. Er zijn veel afhankelijkheden; zodra je het ene verandert begint het gehele 'organisatiegebouwÂ' te schuiven. Er zijn veel partijen bij betrokken en er zijn veel verschillende belangen, prioriteiten en weerstanden. Veel veranderingen mislukken dan ook of kosten veel meer moeite of doen veel meer pijn dan achteraf gezien nodig was geweest. Er is dan ook een duidelijke behoefte aan een methode om veranderingen door te voeren om zo het succes van de verandering te vergroten. Programmamanagement is zoÂ'n methode en kan helpen veranderingen gestructureerd door te voeren

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

De training is zeer interactief en biedt ruimte voor discussie, reflectie en een aantal praktische oefeningen aangaande de onderwerpen: visiedocument, blauwdruk, programmaorganisatie en benefits management.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

De training richt zich met name op het eigen maken van de terminologie, processen, en technieken bij programma's. De deelnemers hebben ruime ervaring in projectmanagement.

MSPTM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce.PRINCE2® is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries

Amelior is an affiliate of Hedeman Consulting for PRINCE2® and teaches MSPTM under the responsibility of Hedeman Consulting.

Voor wie?

Algemeen management, directie, senior projectmanagers, programmamanagers, programmadirecteuren en lijnmanagement betrokken bij programma's. De deelnemers hebben ervaring in projectmanagement.

Wanneer programmamanagement?

De vele projecten en activiteiten in een organisatie, de onderlinge relaties hiertussen en de afhankelijkheden met de (vaak complexe) omgeving maken dat het management van veranderingen een hoop inspanning van de lijnorganisatie en van het bedrijfsmanagement vergt. Het doorvoeren van de veranderingen in combinatie met een beperkte capaciteit om alle veranderingen te realiseren heeft de noodzaak doen ontstaan om een andere manier van aansturen te vinden voor het managen van veranderingen. Kenmerkend hierbij is dat het gaat om trajecten met veel onzekerheden en risicoÂ's en waarbij er een duidelijke koppeling ligt met de strategie van het bedrijf.

Programmamanagement kan met name een bijdrage leveren in situaties waarbij:


 • Onduidelijkheid bestaat over de doelen welke moeten worden gerealiseerd;

 • Complexe veranderingen moeten worden doorgevoerd;

 • Er sterke afhankelijkheden bestaan tussen een veelheid van projecten en activiteiten;

 • De beschikbare capaciteiten beperkt zijn;

 • Een turbulente omgeving bestaat waarbinnen de veranderingen moeten worden doorgevoerd;

 • Er veel risicoÂ's zijn verbonden met het doorvoeren van de veranderingen;

 • Meerdere mogelijkheden zijn om de veranderingen door te voeren;

 • De resultaten van meerdere projecten nodig zijn om veranderingen mogelijk te maken;

 • Het management te veel tijd besteed aan het doorvoeren van veranderingen;

 • Het implementeren van veranderingen een grote impact heeft op de primaire processen, waardoor de continuïteit in gevaar wordt gebracht;

 • Er behoefte is aan coördinatie van meerdere initiatieven welke één of meer gemeenschappelijke raakvlakken hebben met bestaande bedrijfsprocessen.

Samenvattend kan gezegd worden dat programmamanagement met name geschikt is bij het doorvoeren van veranderingen in complexe situaties met een grote impact op de bestaande organisatie.

Voordelen van programmamanagement

De voordelen van programmamanagement komen voort uit het gecoördineerd managen van veranderingen, waarbij sturing op de onderlinge afhankelijkheden tussen projecten en activiteiten en de focus op het realiseren van de baten een centrale plaats innemen. De belangrijkste voordelen zijn:

 • Effectieve realisatie van veranderingen door een integrale (geplande en beheerste) aanpak van de verschillende elementen van verandering zonder dat bestaande bedrijfsprocessen hiervan onnodige hinder ondervinden;

 • Effectieve respons op strategische initiatieven door het 'gatÂ' tussen strategie en de realisatie van projecten en activiteiten te overbruggen;

 • Focus op veranderingsdoelstellingen door het senior management van de organisatie een raamwerk te verschaffen, waarmee deze het veranderingsproces kan sturen en managen;

 • Efficiënt capaciteitsmanagement doordat programmamanagement voorziet in een mechanisme voor het priotiseren van de projecten en een mechanisme voor projectintegratie;

 • Beter risicomanagement doordat de complexiteit en omvang van de Projectportfolio in een breder context wordt geplaatst;

 • Realisatie van doelstellingen en baten door het inrichten van een formeel proces van batenmanagement. Belangrijkste stappen in het proces zijn het identificeren, definiëren, bewaken en meten van de baten;

 • Effectief management van de zakelijke doelstellingen (Business Case). Door het opstellen en onderhouden van de Business Case, wordt constant een afweging gemaakt wat zakelijk gezien de beste oplossingen zijn en of zakelijk gezien het verder doorvoeren van de veranderingen nog steeds gewenst is;

 • Geleidelijke overgang van huidige naar nieuwe bedrijfsprocessen. De transitie van de bestaande organisatie naar de nieuwe wijze van werken is een apart onderdeel binnen programmamanagement.

Programma

 • Introductie programmamanagement en MSPTM
 • Relatie project en programma
 • De componenten: organisatie, benefits management, stakeholder management, issue- en risicomanagement, kwaliteitsmanagement, planning & configuratiemanagement
 • Processen zoals die door MSPTM onderkend worden
 • Examentraining

Ter afsluiting van deze opleiding kan u deelnemen aan het examen. Dit examen is facultatief, de kostprijs hiervoor bedraagt € 300.

 

Er zijn nog geen ervaringen. Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Heb je een vraag? Onze leeradviseurs helpen je graag. Bel ons op of e-mail naar info+flanders@springest.be.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)