business

Ook voor leren in je organisatie

Social learning met collega's.

9 Functioneel ontwerp (ICT) trainingen, cursussen & opleidingen

check_box_outline_blank

SysML, professional systems modeling & systems engineering,

Logo van CAI opleidingen
date_rangeWoensdag 13 november 2019 in Den Haag en 4 andere data

Een gestructureerde ontwerpaanpak: - stel context en domain vast (domain diagram)- bekijk het procesmodel (use case diagram) - bekijken high level architectuur (block diagram). - onderzoek interne werking (internal block diagram)-…

check_box_outline_blank

Ontwerp & analyse met UML, object orientatie

Logo van CAI opleidingen

Object georiënteerd denken sluit aan op wereld zoals wij deze zien. Wij zien objecten met elk een stukje gedrag zoals bijvoorbeeld een auto…

check_box_outline_blank

Functioneel ontwerp, UML essentials in een dag

Logo van CAI opleidingen

We behandelen ; Use case diagram om de context af te bakenen. De structuur van de Use case wordt belicht zodat de deelnemer snapt hoe een procesbeschrijving eruit ziet. Kleine Use cases (Use Case briefs) worden bekeken omdat deze …

check_box_outline_blank

Maken van een functioneel ontwerp

Logo van CAI opleidingen
date_rangeMaandag 25 november 2019 in Utrecht en 8 andere data

Functioneel ontwerp (FO) is vaak een basisdocument waarmee ICT oplossingen worden ontwikkeld. Het FO is een levend document waarin wijzigin…

check_box_outline_blank

Functioneel Ontwerpen bij Agile Systeemontwikkeling

Logo van CAI opleidingen
Startgarantie
date_rangeDinsdag 19 november 2019 in Rotterdam en 2 andere data

In het functioneel ontwerp (FO) staat wat de te bouwen applicatie of website aan functionaliteit moet bieden zodanig omschreven dat een klant het document ook goed kan begrijpen. Dat wil zeggen: niet te technisch, maar elk woord m…

check_box_outline_blank

Functioneel ontwerp, analyse, specificeren en documenteren

Logo van CAI opleidingen
Startgarantie
date_rangeDinsdag 19 november 2019 in Zwolle en 2 andere data

"Maak even een functioneel ontwerp a.u.b". Dat is lastiger dan je denkt. Is er al wat bekend over het systeem? Moet ik nog requirements ach…

check_box_outline_blank

Informatieanalyse en functioneel ontwerpen met UML en BPMN

Logo van CAI opleidingen
Startgarantie
date_rangeWoensdag 4 december 2019 in Zwolle en 1 andere datum

Bij het vastleggen van wensen en eisen van stakeholders is het functioneel ontwerp of het requirement specificatie document een belangrijk communicatiemiddel en ontwerpdocument voor zowel gebruikers als degene die het systeem gaan…

check_box_outline_blank

Use Case modeling, requirement analyse met UML

Logo van CAI opleidingen
2 gegarandeerde startdata
date_rangeWoensdag 4 december 2019 in Zwolle en 2 andere data

SysML is de alomvattende modelleertaal waarin zowel op hoog niveau (logisch /functionele view/ functioneel ontwerp) als detailniveau (interfaces, poorten, variabelen, etc., systeemontwerp...) kan worden gemodelleerd. Deze cursus f…

check_box_outline_blank

MBO Workshop - Basiskennis Systeemontwikkeling (met coaching)

Logo van Van Soest-Koedam - België
Startgarantie
date_rangeMaandag 9 december 2019 in Dendermonde en 38 andere data

Programma Uitgangspunten van systeemontwikkeling De informatiebehoefte binnen de organisatie Van functioneel ontwerp naar technisch ontwerp Testen en evalueren systeem Certificaat De MBO Workshop - Basiskennis Systeemontwikkeling …