thumb_up

Gratis informatie aanvragen

Vergelijken en met je collega's overleggen.

10 Functioneel ontwerp (ICT) trainingen, cursussen & opleidingen

check_box_outline_blank

OCSMLP, SysML foundation systems modeling

Logo van CAI opleidingen
date_rangeDinsdag 22 januari 2019 in Amersfoort en 11 andere data

SysML is een visuele modelleertaal voor zo wel functioneel ontwerp en technisch ontwerp. Ook kan binnen SysML requirement management worden…

check_box_outline_blank

Functioneel ontwerpen met UML en object georienteerd denken.

Logo van CAI opleidingen
date_rangeMaandag 21 januari 2019 in Zwolle en 9 andere data

Deze training gaat in op object oriëntatie en behandelt de meest gangbare ontwerp diagrammen uit UML. De deelnemer leert de concepten begrijpen van object georiënteerd denken en krijgt inzicht in de visuele modelleringstaal UML wa…

check_box_outline_blank

Functioneel ontwerp, UML essentials in een dag

Logo van CAI opleidingen
date_rangeDonderdag 24 januari 2019 in Den Haag en 7 andere data

We behandelen ; Use case diagram om de context af te bakenen. De structuur van de Use case wordt belicht zodat de deelnemer snapt hoe een procesbeschrijving eruit ziet. Kleine Use cases (Use Case briefs) worden bekeken omdat deze …

check_box_outline_blank

Functioneel ontwerp, analyse, specificeren en documenteren

Logo van CAI opleidingen
date_rangeDonderdag 7 februari 2019 in Assen en 19 andere data

"Maak even een functioneel ontwerp a.u.b". Dat is lastiger dan je denkt. Is er al wat bekend over het systeem? Moet ik nog requirements ach…

check_box_outline_blank

Van Functioneel ontwerp naar User Stories

Logo van CAI opleidingen
date_rangeDonderdag 24 januari 2019 in Capelle a/d Ijssel en 1 andere datum

Vandaag de dag zijn Agile werken en Scrum “buzz” woorden en veel organisatie willen op deze wijze hun productontwikkeling uitvoeren. Het functioneel ontwerp past niet in zo een product ontwikkelwijze. Maar hoe leg je dan gewenste …

check_box_outline_blank

Functioneel Ontwerp bij Agile Systeemontwikkeling

Logo van CAI opleidingen
date_rangeMaandag 21 januari 2019 in Amsterdam en 4 andere data

In het functioneel ontwerp (FO) staat wat de te bouwen applicatie of website aan functionaliteit moet bieden zodanig omschreven dat een kla…

check_box_outline_blank

Use Case modeling, requirement analyse met UML

Logo van CAI opleidingen

Requirements specificeren kan in natuurlijke taal, er zijn daarvoor templates als User Story, Use Case Briefs of andere gestructureerde registratievormen. Een template die vrij actueel is, is de Use Case specificatie. Al deze vorm…

check_box_outline_blank

Informatieanalyse en functioneel ontwerpen met UML en BPMN

Logo van CAI opleidingen
date_rangeMaandag 4 februari 2019 in Arnhem en 11 andere data

Bij het vastleggen van wensen en eisen van stakeholders is het functioneel ontwerp of het requirement specificatie document een belangrijk communicatiemiddel en ontwerpdocument voor zowel gebruikers als degene die het systeem gaan…

check_box_outline_blank

.NET Development Case with Focus on Web Applications

Logo van Info Support

Aan de hand van een functioneel ontwerp bouwt u een nieuwe applicatie op het Microsoft .NET-platform. U gebruikt daarbij Visual Basic.NET of C# en het .NET Framework. Tijdens deze casus maakt u een technisch ontwerp voor de applic…

check_box_outline_blank

Workshop - Basiskennis Systeemontwikkeling

Logo van Flex Academy - België
date_rangeMaandag 4 februari 2019 in Dendermonde en 38 andere data

Programma Uitgangspunten van systeemontwikkeling De informatiebehoefte binnen de organisatie Van functioneel ontwerp naar technisch ontwerp Testen en evalueren systeem Certificaat De Workshop - Basiskennis Systeemontwikkeling bied…