Grensverleggend Coachen

Tijdsduur
Logo van Boeii
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,9 Boeii heeft een gemiddelde beoordeling van 8,9 (uit 38 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

Prijs is inclusief individuele supervisie en de mogelijkheid tot inhalen van een gemiste dag!

Bij grensverleggend coachen gaan wij een flinke stap verder dan de traditionele coachopleidingen. Met aandacht voor onder andere provocatieve coaching, confronteren op gedrag en resultaat, het werken met kernpolariteiten en het omgaan met verlammende dilemma’s. Met deze opleiding verleg je als coach je eigen grenzen, verbreedt je je eigen interventierepertoire, ben je in staat om met lastiger casuïstiek om te gaan en met minder inspanning veel meer effect te creëren.

Het verleggen van grenzen staat in deze opleiding op twee manieren centraal. Je leert stevige interventies te doen waarmee cliënten - die zichzelf nauwelijks in beweging willen, durven of kunnen brengen – alsnog het leiderschap…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Onze adviseurs helpen je graag. Bel ons op of e-mail naar help+flanders@springest.be.

Prijs is inclusief individuele supervisie en de mogelijkheid tot inhalen van een gemiste dag!

Bij grensverleggend coachen gaan wij een flinke stap verder dan de traditionele coachopleidingen. Met aandacht voor onder andere provocatieve coaching, confronteren op gedrag en resultaat, het werken met kernpolariteiten en het omgaan met verlammende dilemma’s. Met deze opleiding verleg je als coach je eigen grenzen, verbreedt je je eigen interventierepertoire, ben je in staat om met lastiger casuïstiek om te gaan en met minder inspanning veel meer effect te creëren.

Het verleggen van grenzen staat in deze opleiding op twee manieren centraal. Je leert stevige interventies te doen waarmee cliënten - die zichzelf nauwelijks in beweging willen, durven of kunnen brengen – alsnog het leiderschap en eigenaarschap oppakken om hun eigen veranderprocessen actiegericht aan te gaan. En je leert ook om je eigen grenzen als coach te verleggen. Je rekt je eigen persoonlijke en professionele comfortzone behoorlijk op, waardoor je impact aanzienlijk toeneemt.

In deze opleiding komen de volgende drie aspecten van gevorderd individueel coachen op een samenhangende manier aan bod:

 • Het doortastend kunnen omgaan met hardnekkige persoonlijke blokkades bij cliënten
 • Het bewust inzetten van je persoonlijke verhouding tot je cliënten om je impact als coach te vergroten
 • Het sterk activerend begeleiden van cliënten bij ingrijpende werk- en loopbaanvragen.

Bij elk van deze aspecten is aandacht voor zowel de professionele als de persoonlijke ‘rolverdeling’ die je met je cliënten aangaat. Dit is om een aantal redenen van belang:

 • Hoe meer je tijdens het coachen je natuurlijke zelf bent en ook op die manier door de cliënt wordt ervaren, des te meer voelt die zich uitgenodigd om alle belemmeringen en verklaringen los te laten en zichzelf te laten zien. Zolang je primair de rol van de professionele coach aanneemt, zal de ander geneigd zijn de rol van de constructieve cliënt te vervullen. Dat kan voor beiden vrijblijvendheid creëren. “En, hoe gaat het vandaag met je?” “Nou, volgens mij gaat het wel goed met mij.” “Fijn, waar wil je vandaag aan werken?”.
 • Het geeft je de mogelijkheid om tijdens het coachen op tafel te leggen wat de cliënt met jou als mens doet en welk effect dit heeft. Dat kan prima, zolang je maar de belevingswereld van je cliënt centraal houdt. Zo kan bij een breedsprakige cliënt jouw welgemeende persoonlijke reactie “zucht, ik verveel me en haak bijna af” als reactie veel krachtiger zijn dan de professionele interventie ”begrijp ik het, samenvattend, goed dat je dát tegen mij wilt zeggen?”

Als je in staat bent om in de coachrelatie situationeel te schakelen tussen je persoonlijke en professionele kant, maak je het coachen beduidend dynamischer voor je cliënten en leuker voor jezelf. Je kunt bewust sturen op ‘wie er op dat moment aan het werk is’. Uiteraard ligt het meeste werk idealiter bij de cliënt zelf. Maar het is minstens zo effectief als je als coach even stevig het voortouw neemt als de cliënt juist daardoor stevig geprikkeld wordt om eindelijk in beweging te komen en kleur te bekennen. 

Module 1: Dilemma- en conflictcoaching: het coachen bij interne en bijbehorende externe conflicten

 

Dilemma’s, ofwel innerlijke conflicten, zijn mentale vraagstukken die cliënten stevig en vaak langdurig kunnen ontregelen. De bijbehorende symptomen variëren hierbij qua intensiteit van onrust, via stress en piekeren tot complete verlamming. Ze kosten cliënten continu veel energie terwijl ze tegelijkertijd de door hen gewenste positieve verandering blokkeren. Dilemma’s zijn ‘complexe systemen’ van allerlei tegenstrijdige en complementaire gedachten, gevoelens, gedragingen en overtuigingen. Daardoor zijn ze voor cliënten zelf moeilijk te doorgronden en te ordenen.

In deze module leer je individuele cliënten te helpen hun dilemma’s volledig te ontrafelen, inzichtelijk te maken en bewust te worden hoe deze in feite de opmaat vormen naar persoonlijke groei. Je leert de cliënt om bijbehorende onlustgevoelens weg te nemen en je kunt je cliënten praktische handvatten bieden om hun dilemma’s weg te nemen of zelf productief te gaan managen. Ook leer je jouw cliënt wat de relatie is tussen deze dilemma’s en (mogelijke) externe conflicten en hoe hij/zij hiermee adequaat kan omgaan.

Bouwstenen van de module

 • Definities, kenmerken en oorzaken van dilemma’s
 • Onderscheid tussen dilemma’s en andere mentale vraagstukken
 • Gebruikelijke dilemma’s in leven en werk
 • Dilemma, polariteit, bewegingsdynamiek en criteria in kaart brengen
 • Bijzondere aspecten van dilemma’s onderzoeken
 • Het integreren of managen van een dilemma
 • Definities, kenmerken en oorzaken van kerndilemma’s
 • Kerndilemma, kernpolariteit, bewegingsdynamiek en kerncriteria in kaart brengen
 • Toepassingsmogelijkheden van kernpolariteiten
 • Relatie tussen dilemma’s en externe conflicten
 • Dilemma’s in de coachrelatie en hoe hiermee om te gaan

Module 2: Confronterend en provocerend coachen: het stevig coachen op persoonlijk vlak

In de bedrijfscontext lijkt het eerder regel dan uitzondering dat mensen bij het vervullen van hun functies weinig loslaten over wat ze echt vinden, denken, voelen en willen. Men heeft dan vaak het gevoel dat het daar niet mag of kan of tot niets zou leiden. Je zou dan ook verwachten dat het voor cliënten in de coachrelatie veel eenvoudiger is om op tafel leggen wat hen werkelijk bezighoudt. Niets is minder waar en dat kan verschillende oorzaken hebben.

De belangrijkste reden is dat zij zich erg kwetsbaar voelen als dat zou gebeuren, omdat het uiten ervan gepaard zal gaan met sterke negatieve gevoelens zoals angst, pijn, verdriet, frustratie, onvermogen, schuld en schaamte. Die gevoelens wil men uiteraard liever niet opnieuw beleven.

Een andere wezenlijke oorzaak kan zijn dat men ‘van huis uit geleerd’ kan hebben dat het abnormaal is om zoiets te doen. Ook al creëer je als coach in de relatie maximale veiligheid, daar waar de cliënt op vast zit is het per definitie zeer onveilig en wordt vaak als vanzelf een muur opgetrokken. Veel coaches weten niet goed hoe ze met deze stagnatie kunnen omgaan.

Confronterend coachen
Confronterend coachen is een manier van begeleiden waarbij, via het opbouwen en vasthouden van persoonlijke spanning in de coachrelatie, de cliënt gestimuleerd wordt om het masker snel te laten vallen en de werkelijke onderliggende motieven, beweegredenen en emoties op tafel te leggen. Daar wordt vervolgens door de coach met begrip en empathie op gereageerd, zodat de cliënt zich voor zijn getoonde kwetsbaarheid gewaardeerd voelt en aangemoedigd wordt om hiermee door te gaan.

Deze vorm van coachen is met name effectief bij cliënten die:

 • gedissocieerd zijn: liever ‘over zichzelf’ dan ‘vanuit zichzelf’ praten;
 • breedsprakig zijn: geen focus hebben;
 • vervreemd zijn van zichzelf: een goed aangeleerde rol spelen;
 • zich uitputten in verklaringen waarom het niet werkt: zoeken naar gemoedsrust;
 • zich geforceerd stevig voordoen: compensatiegedrag voor de eigen onzekerheid.

Je leert, kortom, als coach om in, en mét spanning te werken.

Provocerend coachen

Persoonlijke vraagstukken kunnen door cliënten gemakkelijker opgelost of genormaliseerd worden, zodra ze in staat zijn om die te relativeren of er zelfs stevig om te lachen.

Dit is dit echter moeilijk als cliënten   – om wat voor reden dan ook – al de nodige jaren muurvast zitten in zo’n vraagstuk en het min of meer een gewoonte is geworden om het naar anderen toe te cultiveren. Soms is men zich daarvan niet eens bewust. Deze cliënten zorgen er bovendien voor dat jij je als coach in de relatie al snel onthand gaat voelen en dat alles op jouw bord wordt gelegd. Ze slagen er op die manier in om niet te hoeven bewegen en tegelijkertijd heel veel persoonlijke aandacht op te strijken.

De noodzakelijke verwarring die dan nodig is om het brein van deze cliënten op te schudden en hun negatieve gedrag te doorbreken moet dan wel fors en overrompelend zijn.

Provocerend coachen is een hele vrije en creatieve manier van begeleiden, waarbij je als coach via het innemen van extreme standpunten, overdrijving en humor de hardnekkige vraagstukken van je cliënten te lijf gaat. Hierdoor ontstaat in korte tijd een grote mate van productieve verwarring. Natuurlijk blijft ook bij deze vorm van coachen het behoud van het contact met je cliënten een vereiste, en dat betekent dat het relationeel koorddansen is. Te weinig power inzetten geeft niet het beoogde patroon doorbrekende en relativerende effect op de cliënten. Teveel van het goede leidt tot verlies van het basiscontact. Uiteindelijk leidt provocerend coachen bij cliënten óf tot het snel verdwijnen van hun vraagstukken óf tot volledige acceptatie en eigenaarschap ervan.

Provocerend coachen kan overigens altijd worden toegepast, in doseringen die kunnen variëren van een speldenprikje tot een uitvergroot toneelstuk. Het is echter buitengewoon effectief bij cliënten die hardnekkig lastig gedrag vertonen en bij cliënten die geneigd zijn om de coach al het werk te laten doen. De ervaring leert dat aanmoedigende, helpende en begripvolle coachstijlen dan vaak niet toereikend zijn, frustraties bij de coach teweeg kunnen brengen en uiteindelijk zelfs het zelfvertrouwen van de coach kunnen ondermijnen.

Bouwstenen van de module

 • Interventiestijlen bij belangentegenstellingen
 • Confronteren: definitie en oefenen met verschillende werkvormen.
 • Confronteren op gedrag en op resultaat
 • Redenen om niet te confronteren en hoe hiermee om te gaan
 • Eigen confrontatiestijl vormgeven
 • Sturen van de verantwoordelijkheidsverdeling in de coachrelatie
 • (Tegen)overdracht in de coachrelatie: definities, mogelijkheden en valkuilen
 • Provocerend coachen: oorsprong, definitie en oefenen met verschillende werkvormen
 • Provoceren op de inhoud van het doel of probleem
 • Provoceren op de relatie tussen de cliënt en diens doel of probleem
 • Provoceren in de coachrelatie met de cliënt
 • Provocatieve verandermatrix
 • Provocatieve zelfdiagnose
 • Eigen provocatiestijl vormgeven
 • Redenen om niet te provoceren en hoe hiermee om te gaan

Module 3: Actiocoaching: het activerend coachen bij werk en loopbaan

 

Organisaties verlangen in de huidige tijd van snelle en voortdurende verandering steeds meer wendbaarheid en flexibiliteit van hun medewerkers. Toch vinden veel medewerkers het nog steeds lastig het leiderschap te pakken om hun eigen koers bij de inrichting van hun werk en loopbaan zelfsturend vorm en inhoud te geven.

Dit geldt bijvoorbeeld voor veelzijdige mensen die het juist daardoor moeilijk vinden om focus te krijgen op de richting die het beste bij hen past. Of voor degenen die al heel lang hetzelfde werk hebben gedaan en ‘plotseling’ moeten leren omschakelen. Ook de heersende organisatiecultuur kan op dit vlak, ondanks op beweging geformuleerd personeelsbeleid, ontmoedigend werken. En tenslotte zijn er nog de gedwongen mobiliteitssituaties die voor veel stress en verlamming kunnen zorgen.

 

Traditioneel wordt bij de methoden van werk– en loopbaanbegeleiding ‘van binnen naar buiten’ gewerkt. Het begint doorgaans bij het onderzoeken van drijfveren van cliënten, waarna via het scherp krijgen van dominante talenten en competenties, de overstap naar potentieel passende functiegebieden wordt gemaakt. Pas daarna wordt van cliënten verwacht dat ze letterlijk hun route naar ander passend werk gaan bewandelen via het netwerken, het zoeken naar vacatures, het solliciteren en het uiteindelijk voeren van selectiegesprekken.

Voor een deel van de cliënten werkt deze op zich logische volgordelijke aanpak echter juist averechts. Zo biedt het cliënten die erg in hun hoofd zitten of die het sowieso moeilijk vinden tot handelen over te gaan, de mogelijkheid om langdurig op zichzelf te blijven reflecteren en het zetten van stappen uit te stellen. Ook wordt op die manier pas in een zeer laat stadium aandacht besteed aan het ontwikkelen van de noodzakelijke interactievaardigheden. Tenslotte kan het zijn, dat cliënten van meet af aan te hoge angsten of belemmerende overtuigingen hebben als het gaat om het succesvol doorlopen van het pad van werk naar werk. “Op mij zit toch niemand te wachten.” ”Op mijn leeftijd blijf je werkeloos.” “Als ik maar op alle vragen van de selecteur een goed antwoord weet.” “Als ik maar niet word afgewezen.” ”Zou ik dat wel kunnen leren?” Deze negatieve gedachten en onlustgevoelens kunnen zoveel aandacht en energie opslokken, dat het voor cliënten bijna onmogelijk wordt om vrij en open naar zichzelf te kijken.

Het is dan ook de moeite waard om in de begeleiding vanaf het eerste moment reflectie en actie bij cliënten stevig sturend te combineren. Dat biedt je als coach ook ruimte om de volgordelijkheid van de door cliënten te doorlopen stappen veel vrijer in te richten. Daarnaast kan, waar nodig, ook direct aandacht worden besteed aan het neutraliseren van negatieve percepties en het door cliënten ontdekken van mogelijke steunen in de rug.

Bouwstenen van de module

 • Leiderschap in werk en loopbaan
 • Activeren verbinden met reflecteren
 • Teleurstellingen en aanmoediging
 • Drijfveren concretiseren en presenteren
 • Zelfsturend sociaal kapitaal opbouwen
 • Inzetbaarheid en bemiddelbaarheid
 • Woekeren met talenten
 • Werkbelevingsmodel
 • Verhalende interventies
 • Inschakelen arbeidsmarktambassadeurs
 • Inzetten Social Media
 • Gebruik maken van groepsdynamiek

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Heb je een vraag? Onze adviseurs helpen je graag. Bel ons op of e-mail naar help+flanders@springest.be.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heeft u nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.