TOC thinking tools

Niveau
Tijdsduur
Logo van Constraint Management Center Belgium vzw

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Constraint Management Center Belgium vzw biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Antwerpen, Mechelen

Beschrijving

Waarom de Thinking Tools?

Voortdurend verbeteren en oplossingen zoeken voor de problemen die mensen en organisaties
beletten hun doelstellingen te realiseren is de wezenlijke taak van elke leidinggevende.

Volgens Dr. Eli Goldratt is dit zelfs een voorwaarde voor elke mens om te komen tot zelfrealisatie. Met de thinking tools heeft hij zijn manier van denken, de manier die hem heeft geleid naar oplossingen die tegelijk uitblinken door de resultaten die zij opleveren en door hun eenvoud, vastgelegd.

Centraal staan de drie kernvragen waarop met de door dr Goldratt ontwikkelde technieken een
antwoord wordt gezocht:

Wat moet er veranderen? ==> Current Reality Tree

In welke richting moet de v…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Waarom de Thinking Tools?

Voortdurend verbeteren en oplossingen zoeken voor de problemen die mensen en organisaties
beletten hun doelstellingen te realiseren is de wezenlijke taak van elke leidinggevende.

Volgens Dr. Eli Goldratt is dit zelfs een voorwaarde voor elke mens om te komen tot zelfrealisatie. Met de thinking tools heeft hij zijn manier van denken, de manier die hem heeft geleid naar oplossingen die tegelijk uitblinken door de resultaten die zij opleveren en door hun eenvoud, vastgelegd.

Centraal staan de drie kernvragen waarop met de door dr Goldratt ontwikkelde technieken een
antwoord wordt gezocht:

Wat moet er veranderen? ==> Current Reality Tree

In welke richting moet de verandering gaan? ==> Evaporating cloud

Hoe kan de verandering gerealiseerd worden? ==> Negative Branches + Prerequisite Tree + Transition Tree

Tijdens de opleiding leren de deelnemers aan de hand van een voorbeeld en oefeningen in groep de technieken kennen en toepassen om zo een volledige oplossing voor de case uit te werken.

Current reality tree : Wat moet er veranderen?

Om te weten wat er moet veranderen moeten we een duidelijk beeld hebben van de bestaande situatie. De Current Reality Tree legt de oorzaak-gevolg verbanden vast die bepalen welke resultaten een organisatie of een proces nu behaalt, of waarom resultaten nu net niet gehaald worden.

De opbouw van de Current Reality Tree helpt alle betrokkenen om een complex probleem te benaderen vanuit een puur wetenschappelijk standpunt met als basisvraag telkens opnieuw ‘waarom’. Op die
manier worden alle belangrijke determinerende factoren op een overzichtelijke manier in kaart gebracht.

Evaporating the cloud : In welke richting moet de verandering gaan?

In de realiteit, uitgetekend met de techniek van de ‘current reality tree’, gaan we op zoek naar het knelpunt: welk fundamenteel probleem belet ons onze doelstelling(en) volledig te bereiken? Op deze manier wordt het basisconflict van het proces of van de organisatie blootgelegd. Dit
conflict wordt schematisch voorgesteld in de Cloud.

De schijnbaar onoplosbare tegenstellingen die de organisatie hinderen vinden steeds hun oorsprong in een aantal veronderstellingen, die stuk voor stuk getoetst worden op hun waarheid. Het wegnemen van de ‘foute’ veronderstellingen leidt tot het doorbreken van de Cloud, en geeft de richting aan waarin de oplossing moet gezocht worden.

Negative Branches : hoe kan de verandering gerealiseerd worden?

Vooraleer over te gaan tot het invoeren van oplossingen wordt aandacht besteed aan de weerstanden tegen verandering.

Dr Eli Goldratt onderscheidt 6 niveaus, 6 types van weerstand en elk type wordt aangepakt via één van de technieken. Bij de Negative Branches gaat het om de ‘ja, maar’ argumenten. Ongewenste effecten van voorgestelde oplossingen worden geanalyseerd en voorgesteld in Negative Branches.

Opnieuw vormen oorzaak-gevolg relaties de basis van de analyse. De relatie tussen een oorzaak en een ongewenst gevolg wordt doorbroken door een gerichte actie. Alle acties vormen een integraal onderdeel
van het implementatieplan.

Prerequisite tree : hoe de verandering realiseren?

De Prerequisite tree is de laatste stap om het veranderingsplan te vervolledigen. Hierin wordt voor elke stap in het actieplan nagegaan wat er mogelijk mis kan gaan, welke belemmeringen er zijn. Door het zoeken naar tussenliggende doelstellingen om elk obstakel weg te nemen, bijhorende acties te plannen en in te passen in het actieplan ontstaat een zeer volledig stappenplan, waardoor de kans om met succes (tijdig, binnen budget en volgens de vooropgestelde specificaties) ons doel te bereiken zeer groot wordt.

Voor wie is deze activiteit ?

Deze cyclus richt zich naar organisaties die de efficiëntie en de effectiviteit van de veranderingsprocessen en van de verbeteractiviteiten willen verhogen. Daarom nodigen wij u uit om directieleden, managers en leiding-gevenden van uw bedrijf in groep te laten kennismaken met de Thinking Tools, zodat vanaf de eerste sessie in uw bedrijf met de toepassing kan gestart worden om de doelstellingen beter en met minder kosten te bereiken.

Met de Current Reality Tree kunnen leidinggevenden complexe problemen overzichtelijk in kaart brengen als eerste stap naar verbetering. De Evaporating Cloud is bedoeld om door te dringen tot de fundamentele conflicten die aan de basis liggen van denkwijzen, handelingen en processen die de organisatie beletten hun doelstellingen te bereiken. Met de Negative Branches beschikt de leidinggevende over een doeltreffend instrument om de slaagkansen van veranderingstrajecten en van projecten spectaculair te verhogen. Het opstellen van de Prerequisite Tree ondersteunt leidinggevenden bij het opmaken van actieplannen voor de veranderingstrajecten, projecten,… zodat het doel ook effectief bereikt wordt met de voorziene middelen en binnen de geplande tijd.

Programma

The Thinking Tools : inleiding

 • Inherent simplicity
 • Oorzaak-gevolg denken
 • Het doel en de strategie vastleggen

The Current Reality Tree

 • ° Ongewenste effecten in de huidige realiteit.
 • ° Opbouw van CRT vanuit oorzaak-gevolg relaties.

The Evaporating Cloud

 • Het fundamentele conflict blootleggen
 • Vereenvoudigen van de complexe realiteit
 • Onderliggende aannames doorbreken


The Negative Branches

 • Realisatie van verandering: de six layers of resistance
 • Negatieve effecten van de oplossing
 • Wegnemen van de negatieve effecten

The Prerequisite tree

 • Obstakels voor de implementatie.
 • Tussenliggende doelstellingen definiëren
 • Uitwerken van een volledig actieplan

Voorstelling van een bedrijfscase

Wat mag u verwachten?

Aan de hand van voorbeelden en oefeningen maken wij u vertrouwd met de verschillende technieken. De Thinking Tools zijn technieken die in groep moeten worden toegepast. Daarom vragen we de deelnemers tussen de sessies in het bedrijf in groep te oefenen en de technieken toe te passen op de case of op eigen projecten of processen. De bespreking van de oefeningen en het uitklaren van onduidelijkheden vormt een belangrijk onderdeel van een training die vooral streeft naar implementatie en niet alleen naar kennisoverdracht.

Waar en wanneer

Dinsdag 18 en 25 oktober, 8, 15, 22 en 29 november 2011 telkens van 14.00 u tot 17.00 uur

Ontvangst vanaf 13.30 uur

Hotel Secundo

Rijksweg 58

2880 Bornem

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Constraint Management Center Belgium vzw, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.