star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 11.000 onafhankelijke ervaringen.

69 Arbeidsrecht Opleidingen & Cursussen

Bekijk ook: Arbeidsverhoudingen, Ontslagrecht, Sociaal Zekerheidsrecht, Arbeidsvoorwaarden, Human Resource Management (HRM) en Sociale Zekerheid.

Bekijk ook: Arbeidsverhoudingen, Ontslagrecht en Sociaal Zekerheidsrecht.

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid actualiteiten

Logo van Learnit
date_rangeDinsdag 18 februari 2020 in Rotterdam en 19 andere data

Hoe help je jouw organisatie doelstellingen te bereiken? Een noodzakelijke verandering door te voeren? Of een nieuwe koers in te slaan? Hoe …

check_box_outline_blank

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid actualiteiten

Logo van Learnit
date_rangeDonderdag 13 februari 2020 in Amsterdam en 20 andere data

Deze nieuwe wet regelt dat er aanpassingen komen in allerlei regelingen, zoals het ontslagrecht en de proeftijd. In deze training schetsen w…

check_box_outline_blank

Online cursus Arbeidsrecht (werken met overeenkomsten)

Logo van At Monday

Op At Monday heb je naast deze training ook onbeperkt toegang tot alle 530 andere trainingen, voor slechts €179,50 per jaar. Deze online cur…

check_box_outline_blank

Online cursus Ontslagrecht

Logo van At Monday

Op At Monday heb je naast deze training ook onbeperkt toegang tot alle 530 andere trainingen, voor slechts €179,50 per jaar. Deze online cur…

check_box_outline_blank

Eendaagse Training PDL

Logo van De Laat Kenniscentrum

Wat staat u te wachten in 2019?'11.45 uur: Presentatie 'Arbeidsrecht en sociale zekerheid' Wat kunt u verwachten in 2019?11.45 uur: Pauze11.…

check_box_outline_blank

Eendaagse Training JMB

Logo van De Laat Kenniscentrum

Wij vragen u, indien gewenst, om voorafgaande aan deze trainingsdag uw casus kort weer te geven.9.30 uur: Inloop koffie/thee10.00 uur: Welko…

check_box_outline_blank

Eendaagse Training Arbeidsrecht

Logo van De Laat Kenniscentrum

Wij vragen u, indien gewenst, om voorafgaande aan deze trainingsdag uw casus kort weer te geven.9.30 uur: Inloop koffie/thee10.00 uur: Welko…

check_box_outline_blank

Opleiding Arbeidsrecht niveau 5

Logo van De Laat Kenniscentrum

Bedrijven kampen steeds vaker met bedrijfsjuridische vraagstukken, zo ook op het gebied van arbeidsrecht. Het arbeidsrecht regelt de rechtsv…

check_box_outline_blank

PDL Module Loonheffingen niveau 4

Logo van De Laat Kenniscentrum
Startgarantie
date_rangeZaterdag 25 januari 2020 in Tilburg

Met het certificaat Loonheffingen niveau 4 op zak heeft kandidaat alle kennis in huis om dit belangrijke onderdeel van Loonadministratie uit…

check_box_outline_blank

PDL Module Personeel Organisatie en Communicatie niveau 4

Logo van De Laat Kenniscentrum

Met het certificaat Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4 komt je beslagen ten ijs.In combinatie met Loonheffingen niveau 4 en Arbe…

check_box_outline_blank

Vakopleiding Payroll Services VPS

Logo van De Laat Kenniscentrum

Module Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 5 Het certificaat Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid biedt extra bagage voor de personeels- en …

check_box_outline_blank

PDL Module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 4

Logo van De Laat Kenniscentrum
Startgarantie
date_rangeMaandag 9 maart 2020 in Breda

De module Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid niveau 4 behandlt onderwerpen als arbeidsverhoudingen, arbeidsovereenkomst, sociale zekerheid, w…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Rechts- en Wetskennis

Logo van Sandvalley Training

Het kan gaan om arbeidsrecht, privaatrecht of bijvoorbeeld strafrecht. Deze boeiende opleiding biedt u de juiste theorie en praktijk om uw k…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Bedrijfsrecht

Logo van Sandvalley Training

Het kan gaan om arbeidsrecht, overeenkomstenrecht of bijvoorbeeld intellectueel eigendom. Deze inspirerende opleiding biedt u de juiste theo…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Arbeidsrecht

Logo van Sandvalley Training

Iedere organisatie in Nederland heeft te maken met arbeidsrecht. Het kan gaan om het aantrekken van nieuw personeel, ziekteverzuimt of bijvo…

Keuzehulp: U bent geïnteresseerd in arbeidsrecht en wilt graag een training, cursus of opleiding volgen. Door het overvloedige aanbod ziet u echter door de bomen het bos niet meer… Zoekt u als jurist of Juridisch medewerker verdieping op het gebied van sociaal recht of wilt u zich oriënteren op de mogelijke veranderingen in het ontslagrecht? Wilt u misschien als werknemer of als werkgever weten wat bij een arbeidsongeluk, ziekte of zwangerschapsverlof uw rechten en plichten zijn? De verschillende rollen worden hieronder uitgesplitst. 

Dit artikel helpt u de vragen te stellen en de criteria te vinden die tot een verantwoorde en passende keuze leiden. Daarvoor moeten we in kaart brengen wie u bent en wat u wilt. Bent u op zoek naar een cursus voor uzelf, selecteert u dan om te beginnen ‘open inschrijving’. Vervolgens kunt u een locatie kiezen voor een opleiding bij u in de buurt. Zoekt u een training voor uw bedrijf, selecteert u dan ‘in-company’. Daarna kunt u de gewenste duur vaststellen. Kijkt u maar eens of u door handig te filteren tot een afbakening kan komen. Dit kunt u doen voor het onderwerp ‘arbeidsrecht’, maar ook voor een verwant onderwerp dat bovenaan (of in) dit artikel staat.

Als werknemer…

…Wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. U wilt weten waar uw rechten ophouden en uw plichten beginnen. Wat zijn de juridische kanten van uw arbeidsovereenkomst en welke Employee benefits of secundaire arbeidsvoorwaarden mag u verwachten? Wilt u kunnen nagaan of uw baas uw sociale zekerheid voldoende behartigt? Wilt u het fijne weten van uw arbeidsongevallenverzekering of welke Fysieke belasting de Arbowetgeving toestaat? Weet u op welke gronden er ontslag mogelijk is en welke gevolgen dat voor u heeft?

Werkt u op Mbo-niveau of op Hbo-niveau? Ook wanneer u op Hbo-niveau denkt en werkt, kan het verstandig zijn (zeker wanneer u niet thuis bent in het recht) om toch juist de opleidingen op MBO-niveau eens te selecteren. Dit zijn over het algemeen toch de trainingen die gericht zijn op de leek en die het mogelijk maken snel en efficiënt de gaten in uw kennis te vullen.

Als werkgever…

…of Bestuurder wilt u weten hoe ver uw verantwoordelijkheid tegenover uw medewerkers reikt. Wie is er aansprakelijk (en onder welke voorwaarden en omstandigheden) wanneer er iemand op het werk een ongeluk krijgt en arbeidsongeschikt raakt? Op welke gronden kunt u werknemers met een tijdelijk of vast contract ontslaan? Onder welke voorwaarden kunt u mensen tijdelijk aanstellen? 

Kiest u voor een korte training om uw kennis op te frissen? Of wilt u een overzicht over alle juridische aspecten die in uw bedrijf spelen op de gebieden van Personeelsmanagement / HRM, van P&O / P&A, van Personeelszaken en Payroll,  dan kiest u voor een opleiding Recht voor managers.

Als jurist…

…hebt u natuurlijk uw eigen specialisme. Zoekt u hiervan verdieping of wilt u juist uw kennis van aanpalende gebieden vergroten? Arbeidsrecht is onderdeel van sociaal recht, Bestuursrecht is onderdeel van publiek recht, Ondernemingsrecht is onderdeel van privaatrecht. Bent u sociaal jurist en zoekt u bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied van de actuele wetgeving en jurisprudentie? Bent u als jurist niet gespecialiseerd in sociaal recht en onkundig op het terrein van het arbeidsrecht? Op universitair niveau kunt u een opfrisprogramma of een postacademische leergang volgen, maar u kunt ook in 1 dag alles te weten komen over het tot stand komen van contracten, over zieke werknemers en re-integratie of over actualiteiten in het sociaal zekerheidsrecht.

Ten slotte… 

…Weet u nu welke rol u vervult en wat u wilt? Ontdekt u straks welke vrijheden en verantwoordelijkheden u hebt, wat uw rechten en plichten zijn? Wij wensen u een rechtvaardige en productieve toekomst!