AZ-203 Developing Solutions for Microsoft Azure - Microsoft Azure - Azure IaaS - Cloud Computing - Windows Azure - SQL

Type product

AZ-203 Developing Solutions for Microsoft Azure - Microsoft Azure - Azure IaaS - Cloud Computing - Windows Azure - SQL

OEM Office Elearning Menu NL
Logo van OEM Office Elearning Menu NL
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,9 OEM Office Elearning Menu NL heeft een gemiddelde beoordeling van 8,9 (uit 176 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Beschrijving

🗂 AZ-203 Developing Solutions for Microsoft Azure| 🇬🇧 Taal: Engels | 🗓 Abonnement: per jaar | 🎯Vakgebieden: IT, persoonlijk, internet.📲 PC, mobiel, tablet | 🗓 Abonnement: 365 dagen toegang tot revolutionaire E-learning om het examen te halen. Laat je Introduceren door te Leren via 1 Leerportaal (LMS) met Gecertificeerde Docenten. Exclusief 24/7 Online Mentor en Uitdagende Cursus Testen en alle Tips & Tricks. Gegarandeerd altijd het Officieel Proefexamen en een Officieel Certificaat van Deelname.

 • Taal: Engels
 • Doelgroep: ICT professionals die alles willen leren over Microsoft Azure
 • Vereiste kennisniveau: Geen
 • Cursusduur: 21:19 u (afhankelijk van persoonlijke snelheid)
 • Online toega…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Azure IaaS, Windows Azure, MCSE Cloud, Microsoft Windows Applicatie Ontwikkeling en SQL.

🗂 AZ-203 Developing Solutions for Microsoft Azure| 🇬🇧 Taal: Engels | 🗓 Abonnement: per jaar | 🎯Vakgebieden: IT, persoonlijk, internet.📲 PC, mobiel, tablet | 🗓 Abonnement: 365 dagen toegang tot revolutionaire E-learning om het examen te halen. Laat je Introduceren door te Leren via 1 Leerportaal (LMS) met Gecertificeerde Docenten. Exclusief 24/7 Online Mentor en Uitdagende Cursus Testen en alle Tips & Tricks. Gegarandeerd altijd het Officieel Proefexamen en een Officieel Certificaat van Deelname.

 • Taal: Engels
 • Doelgroep: ICT professionals die alles willen leren over Microsoft Azure
 • Vereiste kennisniveau: Geen
 • Cursusduur: 21:19 u (afhankelijk van persoonlijke snelheid)
 • Online toegang: 24/7, 365 dagen na activatie
 • MeasureUp Examensimulatie (150+ vragen)
 • Award Winning E-learning
 • Volledige training voor het officiële Examen
 • User-friendly engine
 • Inclusief Online Docent (via e-mail en chat)
 • Inclusief Certificaat van Deelname

Cursusinhoud

Azure Developer: Azure Cloud Technology Solutions

Course: 1 Hour, 18 Minutes

 • Application Architecture Styles
 • N-tier Applications
 • Microservices and Web-queue-workers
 • CQRS and Event Driven Architecture
 • Compute Services in Azure
 • SelectionCriteria for Right Compute
 • Azure Application Design Principles
 • Impementing Azure Scalaibity
 • Azure Data Architecture
 • Cloud Development Challenges
 • Azure Essential Design Patterns
 • API Design and Implementation
 • Creating and Testing APIs With .NET
 • Configure Autoscaling for Azure Solutions
 • Azure Monitor Auto Scaling
 • Exercise: Work with Compute Instance and API

Azure Developer: Common Application Design & Connectivity Patterns

Course: 59 Minutes

 • Azure Cloud Design Patterns
 • The Ambassador Pattern
 • The Backends for Front-end Pattern
 • The Bulkhead Pattern
 • Anti-corruption Layer
 • Cache-Aside Pattern for Data Load Management
 • Circuit Breaker Pattern for Fault Handling
 • CQRS Pattern
 • Compensating Transaction and Competing Consumer
 • Compute Resource Consolidating Pattern
 • Event Sourcing Pattern
 • Federated Identity Pattern
 • Gatekeeper and Gateway Pattern
 • Gateway Routing and Gateway Offloading
 • Leader Election Pattern
 • Exercise: Work with Application Gateway

Azure Developer: Storage Solutions

Course: 1 Hour, 4 Minutes

 • Big Data
 • Data Transfer Mechanism in Azure
 • Physical Transport Mechanism in Azure
 • Tools for Data Transfer in Azure
 • AZCopy,ADLCopy and Distcp
 • Using Azure Storage Explorer
 • Using Azure Data factory
 • Key Selection Criteria
 • Storage Solutions in Azure
 • Azure Disk Storage
 • Azure Blob Storage
 • Archive Storage
 • Using File Storage
 • Using Queue Storage
 • Using Avere vFXT for Azure
 • Selection Criteria for Storage
 • Caching Principles and Patterns
 • Securing Data Solutions
 • Exercise: Work with File Store

Azure Developer: Storage Tables

Course: 52 Minutes

 • Features of Storage Table
 • Storage Table Architecture
 • Create an Azure Storage table in the Azure portal
 • Table Design Guidelines and Patterns
 • Intra and Inter-partition Patterns
 • Index Entities Pattern
 • Denormalization Pattern
 • Data Series Pattern
 • Entity Patterns
 • The High Volume SDelete Pattern
 • Eventually Consistent Transaction Pattern
 • Design for Query and Data Modeling
 • Design for Data Modification
 • Relationship Modeling in Azure
 • Using The Azure Storage Emulator
 • Exercise: Work with Storage Emulator and Entity

Azure Developer: File Storage Solutions

Course: 34 Minutes

 • Azure Files
 • Azure File Shares
 • Using an Azure File Share with Windows
 • Server Registration with Azure File Sync
 • Sharing Snapshots for Azure Files
 • Managing Azure File Sync Endpoints
 • Develop Azure Files Apps with .NET
 • Troubleshooting Azure Files Problems in Windows
 • Using Storage Migration Service
 • Exercise: Work with Azure File Share

Azure Developer: Cosmos DB Storage Solutions

Course: 1 Hour, 7 Minutes

 • Azure Cosmos DB Capabilities
 • Azure Cosmos DB and Traditional Storage
 • Azure Cosmos DB .NET Web Applications
 • Global Data Distribution
 • Manage Consistency Levels in Cosmos DB
 • High Availability using Cosmos DB
 • Azure Cosmos DB Manual Failover
 • Azure Cosmos DB Containers
 • Query Containers in Azure Cosmos DB
 • Azure Cosmos DB Data query
 • Index Management in Cosmos DB Using Azure Portal
 • Cosmos DB Object Creation
 • Monitoring and Debugging Cosmos DB
 • IP Firewall Configuration for Azure Cosmos DB
 • Configuring Service Endpoints for Cosmos DB
 • Exercise: Work with Comos DB

Azure Developer: Relational Database Solutions

Course: 58 Minutes

 • RDBMS Capabilities of Azure
 • OLTP Implementation and Challenges
 • Azure SQL Database
 • SQL Server in an Azure Virtual Machine
 • Azure Database for MySQL
 • Data Warehouse and Data Mart
 • Data Warehouse in Azure
 • Azure OLAP Capabilities
 • Implement OLAP Using Azure Analysis Server
 • Implementing ETL
 • Implement REST Using .NET
 • Static and Dynamic Data Masking
 • Implement Dynamic Data Masking
 • Exercise: Work with SQL Server Database

Azure Developer: Blob Storage Solutions

Course: 49 Minutes

 • Features of Blob Storage
 • Blob Storage and .NET Object Storage
 • Azure Blob Storage Lifecycle
 • Managing Azure Blob Storage with Storage Explorer
 • Search Blob Storage with Azure Search
 • Host Static Websites in Azure Storage
 • NET Client Namespaces for Blob Management
 • Microsoft Azure Storage Data Movement Library
 • Uploading Files and Directories to Blob Storage
 • Track Data Transfers
 • Copy Files from URL to Blob Storage
 • Copy from Blob Storage to Blob Storage
 • Exercise: Work with Blob storage

Azure Developer: Caching & Content Delivery Solutions

Course: 32 Minutes

 • Content Delivery Networks
 • Best Practices for Using CDN
 • CDN Challenges
 • Azure Redis Cache Configuration
 • Data Storage Using Azure Redis Cache
 • Best Practices for Azure Redis
 • Troubleshoot Azure Redis Cache
 • Configure ASP.NET Session State in Cache
 • Exercise: Working with CDN

Azure Developer: PaaS Web Applications

Course: 58 Minutes

 • Web Application Types in Azure
 • Create Static HTML Sites
 • Create .NET Framework Web Applications
 • Create and Publish Windows Containers in Azure
 • Benefits of Using Azure App Service Web Apps
 • Host RESTful API with CQRS
 • Authenticate Users in Azure App Service
 • Add Azure CDN to an Azure App Service Web App
 • Create an Azure Endpoint
 • Control Caching Behavior
 • CORS Concepts
 • Web Jobs in Azure App Service
 • Swagger Benefits
 • Exercise: Working with Azure Web Applications
 • Expertise Level: Intermediate
 • Expertise Level: Intermediate

Azure Developer: Creating Mobile Apps

Course: 58 Minutes

 • Mobile App Architecture in Azure
 • Mobile App Features in Azure
 • Azure App Service Features for Mobile Apps
 • Creating Android App Using Azure
 • Creating Apache Cordova App in Azure
 • Creating iOS App in Azure
 • Creating Azure Mobile App
 • Cloud-based Backend Service for Xamarin.Android
 • Continuous Deployment to Azure App Service
 • Enterprise Push Architecture
 • Using Notification Hub
 • Enable Offline Sync
 • Exercise: Working with Azure Mobile Apps

Azure Developer: Working with Azure Logic Apps

Course: 44 Minutes

 • Enterprise Integration on Azure
 • Azure Service Logic App Features
 • Automated Workflow with Azure Logic Apps
 • Azure Logic Apps using Visual Studio
 • Connectors in Azure Logic App
 • Serverless Deployment with Azure Logic App
 • ARM Template for Deploying Logic Apps
 • Monitoring Azure Logic Apps
 • Auto Deployment of Azure Logic Apps
 • Exercise: Working with Azure Logic Apps

Azure Developer: Azure Batch & Scheduling Bulk Operations

Course: 44 Minutes

 • Enterprise Integration on Azure
 • Azure Service Logic App Features
 • Automated Workflow with Azure Logic Apps
 • Azure Logic Apps using Visual Studio
 • Connectors in Azure Logic App
 • Serverless Deployment with Azure Logic App
 • ARM Template for Deploying Logic Apps
 • Monitoring Azure Logic Apps
 • Auto Deployment of Azure Logic Apps
 • Exercise: Working with Azure Logic Apps

Azure Developer: Media Services Solutions

Course: 26 Minutes

 • Azure Media Services
 • Encoding and Streaming Videos
 • Analyzing Content Using Insights.json
 • Components for Live Streams
 • Analyzing Videos with Media Services v3 Using APIs
 • Creating an Azure Media Services Account Using CLI
 • Exercise: Working with Azure Media Service

Azure Developer: Working with Azure Service Fabric

Course: 59 Minutes

 • Features of Azure Service Fabric
 • Microservices vs. Monolithic Service Approach
 • Service Fabric Layered Architecture
 • Service Fabric Programming Model
 • Service Fabric and Container
 • Application Modeling in Service Fabric
 • Azure Service Fabric Hosting Model
 • Service Fabric Cluster
 • Azure AD Authentication
 • Service Fabric Explorer
 • Log Analytics for Clusters
 • Actors Project and Service Fabric
 • Reliable Collections Fabric Stateful Services
 • Exercise: Working with Service Fabric Cluster

Azure Developer: Working With Azure Functions

Course: 37 Minutes

 • Azure Functions Runtime Features
 • Azure Functions Development
 • Functions with Azure Logic Ap
 • Serverless API and Azure Functions
 • OpenAPI Definition For Functions
 • Triggers and Bindings for Azure Functions
 • Unstructured Data and Azure Functions
 • Developing Azure Functions with Visual Studio
 • Disabling Functions in Azure Functions
 • Exercise: Working with Azure Functions App

Azure Developer: Kubernetes Service Solutions

Course: 42 Minutes

 • Understanding Kubernetes
 • Kubernetes Components and Architecture
 • Azure Kubernetes Features and Benefits
 • ACS and AKS
 • Deploying Azure Kubernetes Service Cluster
 • Azure Dev with AKS
 • Scaling Applications in Azure Kubernetes Service
 • Security Concept for AKS
 • Auto-scaling Architectures for AKS
 • Common Issues and Troubleshooting AKS
 • Exercise: Working with AKS Cluster

Azure Developer: Implementing Authentication & Access Control

Course: 58 Minutes

 • Azure Security Features
 • Cloud Security and Responsibility Zones
 • Security Services and Technologies of Azure
 • Access Using RBAC and Azure Portal 4
 • Deny Assignments
 • Application Types and Security Mechanisms
 • Azure Active Directory Architecture
 • OpenID and Oauth
 • SAML and WS-Federation
 • Azure Active Directory Connected Services
 • NuGet Security Packages
 • Creating Azure AD Application and Service Principal
 • Restricting Applications to Sets of Users
 • Authorization in WebApp Using Azure AD
 • Azure Multi-factor Authentication
 • Implementing Azure MFA Verification
 • Exercise: Working with Azure Active Directory

Azure Developer: Implementing Secure Data Solutions

Course: 31 Minutes

 • Azure Data Security Features
 • Azure Database Security Best Practices
 • Firewall Rules for Database Access Restriction
 • Azure Database Security Checklist
 • Azure Data Encryption-at-Rest
 • Azure Disk Encryption
 • Azure Storage Capabilities
 • Exercise: Securing Data and Databases in Azure

Azure Developer: Advanced Scalability Using Azure

Course: 43 Minutes

 • Elastic Pools for Azure SQL Database
 • Blob Leasing
 • Data Archiving and Retention
 • Autoscaling Rules
 • Implement Autoscaling Rules and Patterns
 • Transient Faults
 • Partitioning Schemes
 • Setting Up Partitioning Schemes
 • Properties and Metadata of Schemes
 • Exercise: Azure Virtual Machine Scaling

Azure Developer: Advanced Security & Integration Using Azure Services

Course: 46 Minutes

 • Managed Identities for Azure Resources
 • Implement Managed Identities for Azure Resources
 • Claims-Based Access Control
 • Role-Based Access Control
 • Shared Access Signatures
 • Application Insights
 • Implement Application Insights Web Test and Alerts
 • Azure Event Grid
 • Azure Event Hub
 • Azure Service Bus
 • Custom Connector for Logic Apps
 • Custom Template for Logic Apps
 • Exercise: Work with Templates for Azure Logic Apps

OEM 1000+ ICT Trainingen, Cursussen, Certificeringen, E-Learning, Incompany, Virtual Classroom

Het is tijd om te leren! Kies uit 1000+ trainingen en cursussen van 200+ merken voor uw persoonlijke ontwikkeling.

Cursisten beoordeling: Springest: 8.8
Kwaliteitsgarantie: Award Winning E-learning & Gecertificeerde Docenten

Winactie
Wij hebben uw hulp nodig. Wij willen namelijk groeien, en dat lukt het beste met uw support!

Wat kunt u winnen?
Maandelijks kiezen wij de leukste, meest nuttige of meest interessante review uit en deze persoon wint een prijs. Elke maand maakt iedereen opnieuw kans om te winnen, want elke review doet automatisch mee. U hoeft hier dus niks anders voor te doen, behalve een review achter te laten op Springest.nl.

Te winnen: €100 Bol.com cadeaukaart

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.