Microsoft Azure: AZ-300 AZ-301 Azure Solutions Architect Expert - Databases - Database ontwerp / design - Windows Azure - Azure IaaS - Cloud Computing - IT Architectuur - ICT Management & Strategie - Softwarearchitectuur - Business-IT Alignment

Type product

Microsoft Azure: AZ-300 AZ-301 Azure Solutions Architect Expert - Databases - Database ontwerp / design - Windows Azure - Azure IaaS - Cloud Computing - IT Architectuur - ICT Management & Strategie - Softwarearchitectuur - Business-IT Alignment

OEM Office Elearning Menu NL
Logo van OEM Office Elearning Menu NL
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,9 OEM Office Elearning Menu NL heeft een gemiddelde beoordeling van 8,9 (uit 176 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Beschrijving

Azure Solutions Architect Expert AZ-300 AZ-301. 

Bestel de Azure Solutions Architect Expert AZ-300 AZ-301 OEM CertKit. Een dynamisch, uniek certificeringsvoorbereidingsproduct met 1 klik. OEM CertKit biedt de student leer- en certificeringsvoorbereidingstools die volledig zijn geïntegreerd in een op maat gemaakt leerbeheersysteem (LMS).
Met OEM CertKit heeft de gebruiker toegang tot alle volgende producten vanuit één LMS. Volledig geïntegreerde producten omvatten: E-Learning (365 dagen), Examensimulatie, Online mentor
Examenquizzen, Tips, trucs en links en Virtuele LAB´s(indien beschikbaar(meerpijs).

Cursusinhoud

AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies

AZ-300 - Microsoft Azure Archit…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Azure Solutions Architect Expert AZ-300 AZ-301. 

Bestel de Azure Solutions Architect Expert AZ-300 AZ-301 OEM CertKit. Een dynamisch, uniek certificeringsvoorbereidingsproduct met 1 klik. OEM CertKit biedt de student leer- en certificeringsvoorbereidingstools die volledig zijn geïntegreerd in een op maat gemaakt leerbeheersysteem (LMS).
Met OEM CertKit heeft de gebruiker toegang tot alle volgende producten vanuit één LMS. Volledig geïntegreerde producten omvatten: E-Learning (365 dagen), Examensimulatie, Online mentor
Examenquizzen, Tips, trucs en links en Virtuele LAB´s(indien beschikbaar(meerpijs).

Cursusinhoud

AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Managing Azure

Course: 41 Minutes

 • Course Overview
 • Azure Management Tools
 • Azure Portal
 • Azure Cloud Shell
 • Azure PowerShell
 • Azure CLI
 • Azure Storage Explorer
 • ARM Templates
 • Azure Migration
 • On-Premises SQL Database Migration Assessments
 • Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Architecting Azure Storage

Course: 1 Hour

 • Course Overview
 • Azure Storage Solutions
 • Create a Storage Account via Azure Portal
 • Create a Storage Account via Storage Explorer
 • Create a Storage Account via PowerShell
 • Create a Storage Account via the Azure CLI
 • Blob Uploads via Azure Portal
 • Blob Downloads via PowerShell
 • Blob Uploads via the Azure CLI
 • Storage Account Access Keys
 • Shared Access Signatures
 • Customer-managed Encryption Keys
 • Switch Replication Strategy via Azure Portal
 • Switch Replication Strategy via PowerShell
 • Switch Replication Strategy via the Azure CLI
 • Storage Account Network Access
 • Storage Account Lifecycle Management
 • Content Delivery Networks
 • Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Architect Azure Networking

Course: 54 Minutes

 • Course Overview
 • Azure Networking
 • Virtual Network Creation Using the Portal
 • Subnet Creating Using the Portal
 • Virtual Network Creation using PowerShell
 • Subnet Creation Using PowerShell
 • Virtual Network Creation Using the Azure CLI
 • Subnet Creation Using the Azure CLI
 • Public IP Addresses
 • VNet Firewalls
 • Azure VNet Routing
 • Custom VNet DNS Servers
 • VNet Peering
 • VM Virtual Network Interfaces
 • Network Security Groups
 • Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Azure Virtual Machines

Course: 58 Minutes

 • Course Overview
 • Azure Virtual Machine Overview
 • Windows VM Deployment Using the Portal
 • Windows VM Deployment Using PowerShell
 • Windows VM Deployment Using the Azure CLI
 • Linux VM Deployment Using the Portal
 • Linux VM Deployment Using PowerShell
 • Linux VM Deployment Using the Azure CLI
 • Generate SSH Keys
 • Linux VMs and Public Key Authentication
 • Configure Linux VM Public Key Authentication
 • Resize Azure VMs
 • Enable Disk Encryption on a Running Windows VM
 • Save Deployment as a VM Template
 • Deploy via VM Template
 • Create and Associate VM Disks
 • Course Summary

Microsoft Azure Architect Technologies: Azure Files and Databases

Course: 52 Minutes

 • Course Overview
 • Azure Storage Account Permissions
 • Azure File Share Configuration
 • Connect to an Azure File Share via Windows
 • Connect to an Azure File Share via Linux
 • Use Azure File Sync on an On-Premises File Server
 • Azure Database Planning
 • Deploy Azure SQL Database
 • Azure SQL Database Replicas
 • Deploy Azure Table Storage
 • Data Warehousing
 • Azure Storage Analytics
 • Cosmos DB
 • Course Summary

Microsoft Azure Architect Technologies: Azure Active Directory

Course: 42 Minutes

 • Course Overview
 • Azure AD Overview
 • Azure AD Portal Creation
 • Azure AD PowerShell
 • Azure AD Custom DNS Domains
 • Azure AD Portal User Management
 • Azure AD PowerShell User Management
 • Azure AD Cli User Management
 • Azure AD Portal Group Management
 • Azure AD PowerShell Group Management
 • Azure AD Cli roup Management
 • Azure AD Device Join
 • Azure AD Enterprise App Creation
 • Azure AD Enterprise App Removal
 • Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Azure AD Connect

Course: 53 Minutes

 • Course Overview
 • OpenID, OAuth, and SAML
 • Identity Federation
 • Authentication Types
 • Azure AD Connect User Sign-in Methods
 • Azure AD Connect Configuration
 • Azure AD Connect Filtering
 • Azure AD Connect Password Writeback
 • Self Service Password Reset
 • Self Service Group Management
 • Azure AD Identity Protection
 • Conditional Access Baseline Policies
 • Enterprise State Roaming
 • Managed Identities
 • Key Vaults
 • Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Azure AD MFA

Course: 19 Minutes

 • Course Overview
 • Configure Azure AD MFA Settings
 • Enable Azure MFA for Azure AD Users
 • MFA Blocking
 • MFA Trusted IPs
 • Enable Azure MFA for Administrator Accounts
 • Use the Microsoft Authenticator App and MFA to Login
 • Azure AD Access Reviews
 • Course Summary

Microsoft Azure Architect Technologies: Azure Remote Connectivity

Course: 33 Minutes

 • Course Overview
 • VPNs
 • Virtual and Local Network Gateways
 • Configure a S2S IPSec Tunnel via Azure Portal
 • Configure a S2S IPSec Tunnel via Azure PowerShell
 • Configure a S2S IPSec Tunnel via the Azure CLI
 • Generate PKI Certificates for VPN Use
 • Configure a P2S VPN
 • P2S VPN Client Connectivity
 • Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Azure Roles and Policies

Course: 42 Minutes

 • Course Overview
 • Role-Based Access Control
 • Built-in RBAC Role Assignments
 • Custom RBAC Role Creation
 • Custom RBAC Role Assignment
 • Remove a Custom RBAC Role
 • Remove a RBAC Role Assignment
 • Azure Policy Planning
 • Policy Assignment Using the Portal
 • Policy Assignment Using PowerShell
 • Policies and Non-Compliance
 • Custom Policies
 • Course Summary

Microsoft Azure Architect Technologies: Load Balancing

Course: 20 Minutes

 • Course Overview
 • Azure Load Balancer
 • Azure Standard Load Balancer and the Portal
 • Azure Standard Load Balancer and Templates
 • Load Balancer Inbound NAT Rules
 • Azure Application Gateway
 • Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: High Availability

Course: 58 Minutes

 • Course Overview
 • Azure Regions and Availability Zones
 • Disaster Recovery Terminology
 • Site Recovery Planning
 • Recovery Services Vault via Azure Portal
 • Recovery Services Vault via Azure PowerShell
 • Microsoft Azure Backup
 • Azure Virtual Machine Backup
 • On-premises to Azure File Backup
 • Data Restoration from Azure File Backup
 • Enable Azure VM Replication
 • Azure VM Recovery Drills and the Portal
 • VM Failover Test Cleanup
 • Disable Replication on Azure VM via Azure Portal
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Virtual Machine Availability Sets
 • Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Azure Monitoring

Course: 43 Minutes

 • Course Overview
 • VM Diagnostic Settings
 • Web App Metrics
 • Action Groups
 • VM Metric Alerts
 • Azure Monitor
 • Azure Dashboards
 • Log Search Query Functions
 • VM Diagnostic Exports
 • Web App Logging
 • Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Managing Azure Costs

Course: 28 Minutes

 • Course Overview
 • VM Auto Shutdown
 • Resource Tagging
 • SLAs
 • Reserved Instances
 • Azure Budgets
 • Azure Cost Analysis
 • Azure Pricing Calculator
 • Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: DevOps & Azure

Course: 29 Minutes

 • Course Overview
 • Azure DevOps
 • Azure Functions
 • Function App Deployment
 • Azure API Gateway
 • Azure Service Fabric
 • Azure Logic App
 • Azure Messaging
 • Azure Queues
 • Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Azure Web Apps

Course: 1 Hour, 7 Minutes

 • Course Overview
 • App Service Plan
 • Web App Deployment Using the Portal
 • Web App Deployment Using Microsoft Visual Studio
 • Web App Kudu Interface
 • Static Website Hosting
 • Configure WebJobs
 • Web app SSL/TLS Configurations
 • Web Application Backup
 • Azure and Kubernetes
 • Azure and Containerized Applications
 • Web App Snapshots
 • Azure Web App Containers
 • Azure Kubernetes Clusters
 • Azure Container Registry
 • Docker Engine
 • Docker Image Publishing
 • Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Architecting Azure Solutions I

Course: 50 Minutes

 • Course Overview
 • Linux Virtual Machines and the Portal
 • Windows Virtual Machines and Templates
 • Linux Virtual Machines and the Command Line
 • Public IP Addresses
 • Virtual Machine High Availability
 • Load Balancing
 • VNet Peering
 • On-premises File Server Backup to Azure
 • Virtual Machine Security
 • Azure SQL Database
 • Azure SQL Database Backup Retention
 • Course Summary

AZ-300 - Microsoft Azure Architect Technologies: Architecting Azure Solutions II

Course: 31 Minutes

 • Course Overview
 • Azure AD
 • Azure AD Objects
 • Azure AD MFA
 • RBAC
 • Azure Policies
 • Azure VPN
 • Containerized Applications
 • Storage Account Security
 • Manage Azure Costs
 • Course Summary

Microsoft Azure AZ-301 Architect Design

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Storage Design

Course: 1 Hour, 23 Minutes

 • Course Overview
 • Azure Storage Solutions Planning
 • Create a Storage Account via Azure Portal
 • Create a Storage Account via Visual Studio
 • Create Containers and Upload a Blob via Azure Portal
 • Azure Storage Account Permissions
 • Azure File Share Configuration
 • Azure Shared Access Signatures
 • Connect to an Azure File Share via Windows
 • Connect to an Azure File Share via Linux
 • Use Azure File Sync on an On-Premises File Server
 • Azure Storage Explorer
 • Azure Database Planning
 • Deploy Azure SQL Database
 • Deploy Azure Table Storage
 • Switch Replication Strategy via Azure Portal
 • Switch Replication Strategy via Command Line Tools
 • Data Warehousing
 • Azure Storage Analytics
 • Exercise: Plan Azure Storage

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Network Design

Course: 1 Hour, 14 Minutes

 • Course Overvie
 • Azure Virtual Network Planning
 • Virtual Network Creation using the Portal
 • Virtual Network Creation using Command Line Tools
 • VNet Peering
 • Public IP Addresses
 • Azure Firewall
 • Deploy Azure Firewall
 • Network Security Groups
 • Create a Network Security Group
 • Network Security Group Flow Logs
 • Virtual Network Gateway Connections
 • Use Azure Network Watcher to Test VM Connectivity
 • Network Performance Monitor Log Analytics
 • Service Connectivity Monitoring
 • Azure Network Topology
 • Exercise: Plan Azure Networking

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Compute Design

Course: 1 Hour, 10 Minutes

 • Course Overview
 • VM Planning
 • VM Portal Deployment
 • VM PowerShell Deployment
 • VM Cli ployment
 • VM Template Deployment
 • Resize a VM
 • Public IP Address Assignment
 • Deploy a VM Jump Box
 • VM Scale Sets
 • Monitor Azure VM Metrics Using Azure Monitor
 • VM Metric Alerts
 • VM Activity Logging
 • VM Diagnostic Settings
 • Azure HPC
 • Exercise: Plan Azure VMs

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure VPN Design

Course: 41 Minutes

 • Course Overview
 • Azure VPN Planning
 • Generate Self-Signed Certificates Using PowerShell
 • Virtual and Local Network Gateways
 • Configure a S2S IPsec Tunnel via Azure Portal
 • Configure a S2S IPsec Tunnel via Azure PowerShell
 • Configure a S2S IPsec Tunnel via Azure CLI
 • Create a P2S connection via Azure Portal
 • Exercise: Plan

Azure VPNsAZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure AD & RBAC Design

Course: 1 Hour, 15 Minutes

 • Course Overview
 • Azure AD and Identity Management Planning
 • Access Control Strategies
 • Azure AD Tenants
 • Azure AD User and Group Portal Management
 • Azure AD User and Group PowerShell Management
 • Azure AD User and Group Cli Management
 • Azure AD-Joined Devices
 • Role-Based Access Control
 • Built-In RBAC Role Assignments
 • RBAC Deny Assignments
 • Custom RBAC Role Creation
 • Custom RBAC Role Assignment
 • Remove a Custom RBAC Role
 • Remove an RBAC Role Assignment
 • Self Service Password Reset
 • Self Service Group Management
 • Azure AD Enterprise Application Provisioning
 • Check Azure AD Audit Logs in the Azure Portal
 • Exercise: Design Azure AD and RBAC

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure AD Connect, MFA, & SSO Design

Course: 49 Minutes

 • Course Overview
 • Create and Verify an Azure AD Custom DNS Domain
 • Link On-premises AD with Azure AD Using AD Connect
 • Azure AD Connect User Sign-in Methods
 • Azure AD Connect Password Writeback
 • Configure Seamless SSO Using Azure AD Connect
 • Azure AD Combined Registration
 • Configure Azure AD MFA Settings
 • Enable Azure MFA for a Single User
 • Block and Unblock a MFA User
 • MFA Trusted IPs
 • Enable Azure MFA for Administrator Accounts
 • Use the Microsoft Authenticator App and MFA to Login
 • Azure AD Access Reviews
 • Exercise: Plan Azure AD Connect

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure AD Permissions Design

Course: 38 Minutes

 • Course Overview
 • Default Administrator Roles in Azure AD
 • Azure AD Privileged Identity Management
 • Assign an Administrator Role via Azure Portal
 • Configure Privileged Identity Management
 • OAuth 2.0 Authentication
 • OpenID Connect Authentication
 • The Azure REST API
 • Create a SAS Token for Azure API Management REST API
 • Exercise: Plan Azure AD Permissions

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure App Design

Course: 1 Hour, 14 Minutes

 • Course Overview
 • Azure App Service Planning Including Microservices
 • Deploy a Web Application Using the Portal
 • Deploy a Web Application Using Visual Studio
 • App Service Custom Domains
 • Configure App Service TLS/SSL Settings
 • Configure App Service Scaling
 • Azure App Service Backup
 • Slot-based Deployment
 • Remote Web App Debugging
 • Azure Load Balancer
 • Azure Standard Load Balancer and the Portal
 • Azure Standard Load Balancer and Templates
 • Load Balancer Inbound NAT Rules
 • Azure Application Gateway
 • Azure Test Plans and Test Suites
 • Exercise: Plan Web Applications and Load Balancing

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Key Vault and Key Design

Course: 46 Minutes

 • Course Overview
 • Azure Key Vault
 • Create Azure Key Vault via Azure Portal
 • Create Azure Key Vault Using PowerShell
 • Add a Secret to Azure Key Vault
 • Create a Key Vault Access Policy
 • Clean up Any Key Vault resources via Azure CLI
 • Enable Disk Encryption on a Running Windows VM
 • Azure Information Protection
 • Configure Information Protection via Azure Portal
 • Encryption for Data at Rest in Azure
 • Create a Customer-managed Key for Encryption
 • Configure Encryption Using Customer-managed Keys
 • Key Vault Secret Creation via Azure CLI
 • Exercise: Plan Azure Key Vault and Encryption

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Migration Planning

Course: 39 Minutes

 • Course Overview
 • Azure Migration Planning
 • Azure Import/Export Service
 • Azure Import/Export Installation
 • Azure Import Job Creation
 • Azure Containers
 • Server Migration Assessments
 • Database Migration Assessments
 • Azure Data Box Offline Migration
 • Exercise: Plan Azure Migrations

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Cost Management

Course: 31 Minutes

 • Course Overview
 • Resource Tagging
 • SLAs and Pricing
 • VM Auto Shutdown
 • Reserved Instances
 • Azure Budgets
 • Azure Cost Analysis
 • Azure Pricing Calculator
 • Cost Management Scheduled Exports
 • Exercise: Plan Azure Cost Management

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Policy Planning

Course: 33 Minutes

 • Course Overview
 • Azure Policy Planning
 • Backup Policies
 • On-premises System State Backup
 • Custom Policies
 • Policy Assignments Using the Portal
 • Policy Assignments Using PowerShell
 • Policies and Non-Compliance
 • MFA Registration Policies
 • Conditional Access Baseline Policies
 • Exercise: Plan Azure Policy Usage

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Site Recovery Design

Course: 54 Minutes

 • Course Overview
 • Azure Data Center
 • Azure Regions and Availability Zones
 • RTO, RLO, RPO, and Disaster Recovery
 • Site Recovery Planning
 • Create a Recovery Service Vault via Azure Portal
 • Create a Recovery Service Vault via Azure PowerShell
 • Enable Azure VM Replication
 • Azure VM Recovery Drills and the Portal
 • VM Failover Test Cleanup
 • Disable Replication on Azure VM via Azure PowerShell
 • Azure Site Recovery Replication Policies
 • Azure Site Recovery Capacity Planning
 • Microsoft Azure Backup
 • Azure Virtual Machine Backup
 • On-premises to Azure File Backup
 • Exercise: Plan Azure Site Recovery

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure DevOps Planning

Course: 20 Minutes

 • Course Overview
 • Azure DevOps
 • Azure Functions
 • Function App Deployment
 • Azure API Gateway
 • Azure Service Fabric
 • Exercise: Plan Azure DevOps

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Service Design Part 1

Course: 47 Minutes

 • Course Overview
 • Azure Storage Account and Replication Planning
 • Shared Access Signature and Encryption Planning
 • Azure Compute Deployment and Sizing
 • Azure VM Replication and Disk Encryption
 • Azure Network Planning
 • Azure VM Scale Set and SQL Backup Planning
 • Azure VM Failover Testing and File Backup
 • Azure Web Application and DNS Planning
 • Deployment Slot and CDN Planning
 • Exercise: Azure Storage, Compute, and App Planning

AZ-301 - Microsoft Azure Architect Design: Azure Service Design Part 2

Course: 38 Minutes

 • Course Overview
 • Alert Notifications
 • Tagging and VM Auto-Shutdown
 • Azure Cost Management
 • Roles and Policies
 • User Security
 • Metrics and Dashboards
 • DevOps
 • Exercise: Azure Service Design

OEM 1000+ ICT Trainingen, Cursussen, Certificeringen, E-Learning, Incompany, Virtual Classroom

Het is tijd om te leren! Kies uit 1000+ trainingen en cursussen van 200+ merken voor uw persoonlijke ontwikkeling.

Cursisten beoordeling: Springest: 8.8
Kwaliteitsgarantie: Award Winning E-learning & Gecertificeerde Docenten

Winactie
Wij hebben uw hulp nodig. Wij willen namelijk groeien, en dat lukt het beste met uw support!

Wat kunt u winnen?
Maandelijks kiezen wij de leukste, meest nuttige of meest interessante review uit en deze persoon wint een prijs. Elke maand maakt iedereen opnieuw kans om te winnen, want elke review doet automatisch mee. U hoeft hier dus niks anders voor te doen, behalve een review achter te laten op Springest.nl.

Te winnen: €100 Bol.com cadeaukaart

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.