star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 12.000 onafhankelijke ervaringen.

15 Pedagogiek Opleidingen & Opleidingen

Bekijk ook: Toetsen & beoordelen en Kinderopvang.

Bekijk ook: Toetsen & beoordelen en Kinderopvang.

check_box_outline_blank

Pedagogiek

Logo van NHA

Leer meer over de omgang met jonge kinderen in de opleiding Pedagogiek Tijdelijk 5% Korting tijdens de januari Solden Ben je net vader of m…

check_box_outline_blank

Pedagogiek

Logo van Laudius BE

Pedagogiek, oftewel opvoedkunde, kom je overal tegen. Op elke plaats waar je te maken krijgt met kinderen en jong volwassenen is een deel p…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Woonbegeleiding

Logo van NTI

Een sociaal pedagogisch werker begeleidt mensen die steun nodig hebben in hun woon-, leef-, onderwijs- of arbeidssituatie. Bij woonbegeleid…

check_box_outline_blank

Kort MBO-programma Psychologie

Logo van NTI

Bent u werkzaam als onderwijsassistent, pedagogisch werker of hulpverlener en wilt u uw kennis over praktische psychologie vergroten, of he…

check_box_outline_blank

MBO Sociaal Pedagogisch Werker diff. Basisonderwijs

Logo van NTI

Zou u het leuk vinden als u een baan op het gebied van pedagogisch werker in het basisonderwijs zou kunnen uitoefenen? Met de opleiding MBO…

check_box_outline_blank

MBO Sociaal Pedagogisch Werker diff. Gehandicaptenzorg

Logo van NTI

Bent u zorgzaam ingesteld en is het uw streven om dagelijks hulp en steun te bieden aan kinderen en jongeren met een verstandelijke of lich…

check_box_outline_blank

Basisopleiding SPW Jeugdzorg

Logo van NTI

Als pedagogisch medewerker jeugdzorg werkt u bij een organisatie of een instelling voor jeugdzorg en biedt u jongeren een veilige en stimul…

check_box_outline_blank

MBO Sociaal Pedagogisch Werker diff. Kinderopvang

Logo van NTI

Wilt u graag aan de slag in de kinderopvang, waarbij u kinderen van werkende ouders overdag opvangt en van activiteiten voorziet? Dan is de…

check_box_outline_blank

MBO Pedagogisch Werker 3: Kinderopvang

Logo van NTI

Wilt u graag werken met kinderen van 0 tot 12 jaar oud? Dat kan met de opleiding MBO Pedagogisch Werker 3: Kinderopvang. U leert accuraat e…

check_box_outline_blank

Kort MBO-programma Tussenschoolse Opvang

Logo van NTI

Wilt u kinderen op een pedagogisch verantwoorde manier begeleiden en opvangen tijdens het overblijven? Het korte MBO-programma Tussenschool…

check_box_outline_blank

MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4: Kinderopvang

Logo van NTI

Wilt u graag werken in de kinderopvang en baby’s, peuters of kinderen van de basisschool van werkende ouders opvangen? Start dan met de NTI…

check_box_outline_blank

Basisopleiding SPW Gehandicaptenzorg

Logo van NTI

Als sociaal pedagogisch werker in de gehandicaptensector verzorgt, ondersteunt en begeleidt u mensen met een verstandelijke of lichamelijke…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Kinderopvang

Logo van NTI

U wilt werken met kinderen die buiten huis worden opgevangen maar kunt geen stage lopen? Start dan nu met de Basisopleiding SPW Kinderopvan…

check_box_outline_blank

Kort MBO-programma Pedagogiek

Logo van NTI

Wilt u uw kennis over opvoeding en begeleiding van kinderen en/of jongeren vergroten? Of u dit nu wilt doen uit persoonlijke belangstelling…

check_box_outline_blank

MBO Pedagogisch Medewerker 4: Jeugdzorg

Logo van NTI

Wilt u graag werken met probleemjongeren en wilt u deze helpen om weer op het rechte pad te komen? Start dan met de opleiding MBO Pedagogis…

Tips voor het maken van een goede keuze

Wat is Pedagogiek? Pedagogiek of opvoedkunde bestudeert de manier waarop volwassenen kinderen grootbrengen. Bij onderwijskunde gaat het om onderwijsmethoden met hun doelen en de manieren waarop deze doelen bereikt kunnen worden. Het ambacht van het lesgeven zelf heet didactiek. De pedagogiek als wetenschap is gericht op de opvoeding, de ontwikkelingsfasen en de relatie tussen het kind en zijn omgeving (familieleden, school, vriendjes en vriendinnetjes, de gebouwde omgeving, media). De nadruk ligt daarbij vooral op het gedrag. Er zijn verschillende specialisaties: Het onderzoek naar en de beschrijving van de opvoeding van moeilijk opvoedbare kinderen heet orthopedagogiek. Sociale pedagogiek bestudeert de maatschappelijke context van de opvoeding. Gezinspedagogiek kijkt zuiver naar de opvoeding binnen het gezin, terwijl onderwijspedagogiek zich richt op de opvoeding en het lesgeven op school. Theoretische pedagogiek houdt zich bezig met de theorie. (De theorie onderkent acht terreinen van opvoeding: emotionele vorming, esthetische vorming, ethische vorming, intellectuele vorming, lichamelijke opvoeding, persoonlijkheidsvorming, seksuele opvoeding en sociale vorming). Historische pedagogiek bestudeert hoe vroeger de pedagoog, de onderwijzer en de ouders het kroost grootbrachten en met welk doel. Forensische pedagogiek bestudeert de ontwikkeling en behandeling van jeugdcriminaliteit. Mediapedagogiek tenslotte, onderzoekt de impact van (nieuwe) media op het kind.