star

Ervaringen van deelnemers

Ruim 9.000 onafhankelijke ervaringen.

Opleidingen Jeugdzorg

check_box_outline_blank

Jongerencoach

Logo van Sonnevelt Opleidingen
date_rangeDonderdag 10 oktober 2019 in Den Bosch, BBS en 2 andere data

Wat leer ik in de opleiding Jongerencoach? Centraal in de opleiding jongerencoach staan de praktische gereedschappen om een specialist te z…

check_box_outline_blank

ADHD - Psychologie achter ADHD voor (gast)ouders, jeugdzorg en Remedial Teacher.

Logo van Icademy

Er zijn niet veel onderwerpen op het gebied van gezondheid en opvoeding waarover zoveel ruis bestaat. Als je behoefte hebt aan een korte, z…

check_box_outline_blank

Cultuursensitief werken en vroegsignalering LVB-problematiek bij migrantenjeugd

Logo van Study2Go

In deze training leert u om te gaan met cultuurverschillen, gaan we in op communicatie met het kind en de ouders, en de vroegsignalering van…

check_box_outline_blank

Signaleren van stemmingsproblemen bij kinderen en jongeren

Logo van Study2Go

Wanneer je met kinderen en/of jogneren werkt, is het goed om te begrijpen hoe je mogelijke stemmingsproblematiek kunt herkennen en bespreek…

check_box_outline_blank

Cultuursensitief werken en vroegsignalering GGZ-problematiek bij migrantenjeugd

Logo van Study2Go

In deze training leert u om te gaan met cultuurverschillen, gaan we in op communicatie met het kind en de ouders, en de vroegsignalering van…

check_box_outline_blank

Cultuursensitief werken en vroegsignalering LVB- en GGZ-problematiek bij migrantenjeugd

Logo van Study2Go

In deze training leert u om te gaan met cultuurverschillen, gaan we in op communicatie met het kind en de ouders, en de vroegsignalering van…

check_box_outline_blank

Interculturele communicatie op de werkvloer

Logo van Study2Go

In deze training leert u om te gaan met cultuurverschillen en gaan we in op communicatie met het kind en de ouders. Voor wie is de cursus be…

check_box_outline_blank

Basisopleiding SPW Jeugdzorg

Logo van NTI

Als pedagogisch medewerker jeugdzorg werkt u bij een organisatie of een instelling voor jeugdzorg en biedt u jongeren een veilige en stimul…

check_box_outline_blank

MBO Pedagogisch Medewerker 4: Jeugdzorg

Logo van NTI

Wilt u graag werken met probleemjongeren en wilt u deze helpen om weer op het rechte pad te komen? Start dan met de opleiding MBO Pedagogis…

Tips voor het maken van een goede keuze

Wat is Jeugdzorg? In de jeugdzorg krijgen kinderen, jongeren en hun ouders ondersteuning en hulp bij opgroei- en opvoedproblemen. Daarbij gaat het om problemen van psychische, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling belemmeren. Eerst moet dan worden nagegaan of kinderen in hun ontwikkeling bedreigd worden en bescherming nodig hebben. Vervolgens kijkt jeugdzorg welke hulp kinderen en hun ouders nodig hebben en organiseert en volgt die hulp. De jeugdzorg omvat zowel vrijwillige hulpverlening als gedwongen interventies. Gezinshulpverlening kan thuis, maar soms is het nodig dat het kind of de jongere ergens anders geholpen wordt. Residentiële jeugdzorg is hulpverlening waarbij kinderen en jongeren van nul tot achttien jaar, op vrijwillige of gedwongen basis, (tijdelijk) dag en nacht buiten hun eigen omgeving verblijven. Het gaat hierbij onder meer om leefgroepen, woongroepen, gezinsgroepen, cursushuizen, kamertrainingscentra en justitiële jeugdinrichtingen. Binnen deze sectoren bestaan er verschillende typen residentiële zorg zoals gesloten, besloten en open leefgroepen. Sommige jongeren lopen in hun ontwikkeling dusdanig vast, dat het voor hen nodig is om behandeld te worden in een gesloten instelling.