school

Alles waarvan je verder kunt leren

Meer dan 19.000 cursussen & opleidingen.

10 SPW Opleidingen & Opleidingen

check_box_outline_blank

Basisopleiding SPW-3 Kinderopvang

Logo van NTI

Wilt u werken in een crèche, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar? Sta…

check_box_outline_blank

Basisopleiding SPW Jeugdzorg

Logo van NTI

Als pedagogisch medewerker jeugdzorg werkt u bij een organisatie of een instelling voor jeugdzorg en biedt u jongeren een veilige en stimul…

check_box_outline_blank

MBO SPW-4 (Jeugd)hulpverlening diff. Activiteitenbegeleiding

Logo van NTI

Wilt u activiteiten organiseren voor diverse soorten hulpbehoevende mensen, zoals jongeren, ouderen, gehandicapten of mensen met een chroni…

check_box_outline_blank

Basisopleiding SPW Basisonderwijs

Logo van NTI

Lijkt het u leuk om bij te dragen aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen en wilt u graag werken op een basisschool? Schr…

check_box_outline_blank

Basisopleiding SPW Kinderopvang

Logo van NTI

U zorgt voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen van 0 tot 12 jaar. U geeft op een pedagogische manier…

check_box_outline_blank

Basisopleiding SPW Gehandicaptenzorg

Logo van NTI

Als sociaal pedagogisch werker in de gehandicaptensector verzorgt, ondersteunt en begeleidt u mensen met een verstandelijke of lichamelijke…

check_box_outline_blank

MBO SPW-4 (Jeugd)hulpverlening diff. Woonbegeleiding

Logo van NTI

Bent u hulpvaardig en wilt u graag mensen in huis assisteren met diverse dagelijkse bezigheden? Dit kunnen jongeren, ouderen, gehandicapten…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Kinderopvang

Logo van NTI

U wilt werken met kinderen die buiten huis worden opgevangen maar kunt geen stage lopen? Start dan nu met de Basisopleiding SPW Kinderopvan…

check_box_outline_blank

Kort MBO-programma Woonbegeleiding

Logo van NTI

Wilt u weten of u verder wilt in de woonbegeleiding of wilt u niet starten met de volledig opleiding MBO SPW-4 Woonbegeleiding, maar wel ba…

check_box_outline_blank

Basisopleiding Activiteitenbegeleiding

Logo van NTI

Wilt u erachter komen of het werken met mensen die pedagogische ondersteuning nodig hebben iets voor u is? Begin dan met de Basisopleiding …

Tips voor het maken van een goede keuze

Wat is SPW (Sociaal Pedagogisch Werker)? SPW is een vierjarige mbo-opleiding. De sociaal pedagogisch werker is gespecialiseerd in opvoeding en begeleiding van jeugd, maar kan ook met volwassenen werken. De SPW’er verricht welzijnswerk, opvoedingsondersteuning en levensbegeleiding, bijvoorbeeld aan (geestelijk) gehandicapten. Daarbuiten werkt de SPW'er in de kinderopvang of als activiteitenbegeleider. De ondersteunende en verzorgende werkzaamheden van de sociaal pedagogisch werker kunnen zowel in thuissituaties als in instellingen nodig zijn. De uitdaging in het werk is om de eigen verantwoordelijkheid van mensen te blijven zien, te respecteren en te ondersteunen. Hoeveel problemen een cliënt ook heeft, hoe ziek een patiënt ook is, hoe ernstig een handicap of stoornis nog kan zijn, altijd heeft iemand ook een goed en gezond stuk. En daar spreek je de mensen vooral op aan. Natuurlijk moeten er ook wel dingen om bestwil gebeuren, maar zelfbeschikking is een heilig ding. Alleen bij kinderen en ernstig psychiatrische mensen (die wilsonbekwaam zijn) ligt dat anders. En dan nog kan het heel lastig zijn om pedagogisch verantwoord te werken en iemand te helpen zonder dat je te streng en te dwingend of juist te slap en te meegaand bent!