Pythonista to Python Master - Python - Big Data - Programmeren (algemeen) - Data Science Python - Functioneel programmeren - Programmeren voor beginners

Type product

Pythonista to Python Master - Python - Big Data - Programmeren (algemeen) - Data Science Python - Functioneel programmeren - Programmeren voor beginners

OEM Office Elearning Menu NL
Logo van OEM Office Elearning Menu NL
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,8 OEM Office Elearning Menu NL heeft een gemiddelde beoordeling van 8,8 (uit 168 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Beschrijving

Pythonista to Python Master. 

In de afgelopen jaren heeft Python zijn eigen reputatie verdiend. Met een toename in data-analyse, machine learning en web applicatie ontwikkeling, maken veel ontwikkelaars gebruik van Python vanwege zijn robuuste en rijke bibliotheken, makkelijk te leren syntaxis, en beheersbaarheid. Deze leerreis neemt je mee door een duidelijk stappenplan van vijf tracks, dat begint met de fundamenten van Python programmeren en verder gaat met data visualisatie met behulp van Python, dynamische data handling, RESTfull web services, Python web applicaties, resource optimalisatie, en een breed scala aan bibliotheken en een verscheidenheid aan frameworks zoals Dash, Altair, Dja…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Data Science Python, Programmeren voor beginners, Functioneel programmeren, Big Data en Python.

Pythonista to Python Master. 

In de afgelopen jaren heeft Python zijn eigen reputatie verdiend. Met een toename in data-analyse, machine learning en web applicatie ontwikkeling, maken veel ontwikkelaars gebruik van Python vanwege zijn robuuste en rijke bibliotheken, makkelijk te leren syntaxis, en beheersbaarheid. Deze leerreis neemt je mee door een duidelijk stappenplan van vijf tracks, dat begint met de fundamenten van Python programmeren en verder gaat met data visualisatie met behulp van Python, dynamische data handling, RESTfull web services, Python web applicaties, resource optimalisatie, en een breed scala aan bibliotheken en een verscheidenheid aan frameworks zoals Dash, Altair, Django, en Flask.

Deze LearningKit met meer dan 61 leeruren is verdeeld in drie sporen:

Cursusinhoud

Track 1: Python for Developers

In this track, the focus will be on the basics of Python and Python development.
Courses (9 hours +):

Python Development: Getting Started with Programming in Python

Course: 1 Hour, 29 Minutes

 • Course Overview
 • Installing Anaconda Python on Windows
 • Installing Anaconda Python on macOS
 • Running Commands on the Python Shell
 • Performing Basic Math Operations in Python
 • Executing Arithmetic Operations on Python Variables
 • Invoking and Using Built-in Functions in Python
 • Working with Primitive Data Types in Python
 • Using Complex Data Types in Python
 • Changing Data Types Using Python's Type Conversion
 • Using Quotes to Create Python Strings
 • Using String Formatting in Python
 • Course Summary

Python Development: Performing Operations with Complex Data Types

Course: 1 Hour, 55 Minutes

 • Course Overview
 • Creating and Editing Lists in Python
 • Accessing Values in Lists Using Python Indexing
 • Inserting and Deleting Elements in Python Lists
 • Using Strings as Sequences in Python
 • Working with Python Tuples
 • Working with Python Sets
 • Performing Operations on Python Sets
 • Creating Python Dictionaries for Data Storage
 • Viewing and Editing Python Dictionaries
 • Performing Copy Operations with Python Lists
 • Performing Copy Operations with Python Tuples
 • Performing Copy Operations with Python Dictionaries
 • Course Summary

Python Development: Working with If Statements, Loops, & Comprehensions

Course: 1 Hour, 46 Minutes

 • Course Overview
 • Performing Conditional Branching with If Statements
 • Using Ternary If Statements in Python
 • Using Elif Blocks for Multiple Python Branches
 • Iterating over Sequences Using for Loops in Python
 • Using for Loops to Iterate over Python Dictionaries
 • Creating Nested for Loops in Python
 • Working with While Loops in Python
 • Using Break, Continue, and Pass in Python
 • Creating Python Lists Using List Comprehension
 • Using Python If Statements Within List Comprehension
 • Implementing Generator and Dictionary Comprehension
 • Course Summary

Python Development: Defining, Configuring, & Invoking Functions

Course: 1 Hour, 45 Minutes

 • Course Overview
 • Defining and Invoking Functions in Python
 • Passing Python Values Using Input Arguments
 • Returning Python Values Using the Return Keyword
 • Using Positional, Keyword, and Default Arguments
 • Working with Python's Positional Variable Arguments
 • Working with Python's Named Variable Arguments
 • Running Python Files
 • Using Local and Global Arguments in Python
 • Passing Python Arguments by Value and Reference
 • Demonstrating First-class Function Characteristics
 • Storing Python Functions in Variables and Lists
 • Course Summary

Python Development: Leveraging Functions with Lambdas, Generators, Closures, & Decorators

Course: 1 Hour, 32 Minutes

 • Course Overview
 • Illustrating the Use of Lambdas in Python
 • Creating Python Lambdas with Special Input Arguments
 • Using Filter and Map Functions with Lambda in Python
 • Creating Generators in Python
 • Illustrating the Use of the Yield Keyword in Python
 • Creating and Using Closures in Python
 • Illustrating the Finer Points of Closures in Python
 • Modifying Code Using Python Decorators
 • Perform Checks on Input Arguments Using Decorators
 • Course Summary

Python Development: Creating Classes, Handling Errors, & Importing Modules

Course: 1 Hour, 17 Minutes

 • Course Overview
 • Working with Classes in Python
 • Defining Methods within Python Classes
 • Catching Exceptions Using Python's Try Except Blocks
 • Using Python's Finally Block
 • Importing Python Modules
 • Creating Simple Python Modules
 • Parsing Command Line Arguments in Python
 • Course Summary

Assessment:
• Final Exam: Python for Developers

Track 2: Data Visualization for Web Apps Using Python

In this track, the focus will be on Python statistical plots, Python with Altair, and Dash Python frameworks.
Courses (12 hours +)

Python Statistical Plots: Visualizing & Analyzing Data Using Seaborn

Course: 1 Hour, 48 Minutes

 • Course Overview
 • Installing the Seaborn Module
 • Visualizing Univariate Data
 • Representing Data Using Histograms
 • Creating KDE Curves
 • Creating Univariate Plots
 • Representing Data Using Bivariate Visualizations
 • Creating KDE Curves and Cumulative Distributions
 • Visualizing Data Using Bivariate Histograms
 • Understanding and Implementing Joint Plots
 • Understanding and Implementing Scatter Plots
 • Customizing Scatter Plots with Multiple Variables
 • Creating Box Plots
 • Understanding and Implementing Boxen Plots in Seaborn
 • Representing Data Using Violin Plots
 • Customizing Custom Violin Plots
 • Course Summary

Python Statistical Plots: Time Series Data & Regression Analysis in Seaborn

Course: 1 Hour, 34 Minutes

 • Course Overview
 • Creating Strip Plots
 • Creating Swarm Plots
 • Visualizing Basic Time Series Data
 • Performing Time Series Operations
 • Creating Line Charts
 • Visualizing Relationships Using Regression Plots
 • Customizing Regression Plots Using Categories
 • Applying Logistic Regression
 • Creating Pair Plots
 • Customizing Pair Plots
 • Visualizing Correlation Matrices with Heatmaps
 • Course Summary

Python with Altair: An Introduction to Altair

Course: 53 Minutes

 • Course Overview
 • Setting up Altair
 • Generating a Simple Altair Chart
 • Working with Wide Form and Long Form Data
 • Plotting a Histogram
 • Producing a Composite Chart
 • Working with Large Datasets
 • Course Summary

Python with Altair: Plotting Fundamental Graphs

Course: 1 Hour, 39 Minutes

 • Course Overview
 • Generating Box Plots
 • Defining Violin Plots
 • Producing Bar Charts
 • Augmenting and Customizing Bar Charts
 • Visualizing Line Charts
 • Customizing Line Charts
 • Creating Basic Area Charts
 • Creating Specialized Area Charts
 • Visualizing Basic Scatter Plots
 • Customizing Scatter Plots
 • Linking Charts to Create Interactivity
 • Course Summary

Python with Altair: Working with Specialized Graphs

Course: 1 Hour, 32 Minutes

 • Course Overview
 • Installing Dash in Python
 • Visualizing Data Using Dash
 • Creating Bar Charts
 • Visualizing Data Using Line Charts
 • Creating a Basic Callback
 • Refining Dash Apps Using Callbacks
 • Creating a Complex Scatter Plot
 • Interactive Features in Scatter Plots
 • Using Box and Lasso Select in Charts
 • Visualizing Data Using Plotly Graph Objects
 • Course Summary

Dash Python Framework: Dash for Interactive Web Apps

Course: 1 Hour, 33 Minutes

 • Course Overview
 • Installing Dash in Python
 • Visualizing Data Using Dash
 • Creating Bar Charts
 • Visualizing Data Using Line Charts
 • Creating a Basic Callback
 • Refining Dash Apps Using Callbacks
 • Creating a Complex Scatter Plot
 • Interactive Features in Scatter Plots
 • Using Box and Lasso Select in Charts
 • Visualizing Data Using Plotly Graph Objects
 • Course Summary

Dash Python Framework: Leveraging Dash with User Input & Dash DataTable

Course: 1 Hour, 42 Minutes

 • Course Overview
 • Accepting User Input
 • Creating a Complex User Input App
 • Using the Dash Date Picker
 • Linking up a Chart and a Date Picker
 • Creating an HTML Butto
 • Creating a User Input Form
 • Creating a Dash DataTable
 • Customizing Dash DataTables
 • Performing Filter Operations in a Dash DataTable
 • Linking a DataTable to a Scatter Plot
 • Course Summary

Dash Python Framework: Creating Widgets in Dash Apps

Course: 2 Hours

 • Course Overview
 • Creating Boolean Switches in Dash Apps
 • Creating Gauges in Dash Apps
 • Using Gauges, Sliders, and LED Fields in Dash Apps
 • Using Dash DAQ Components
 • Creating Basic Dropdowns in Dash Apps
 • Creating Custom Dropdowns in Dash Apps
 • Creating and Using Sliders in Dash Apps
 • Using Checklists, Radio Buttons, and Text Areas
 • Using the Dash Tabs Component
 • Recognizing the Layout of a Complex Dash App
 • Recognizing the Callbacks in a Complex Dash App
 • Creating a Dash App with an Upload Dialog
 • Course Summary

Track 3: Dynamic Data Handling with Python

In this track, the focus will be on SQL Databases using SQLAlchemy, operations with petl, and HTTP requests with HTTPX.
Courses (15 hours +)

SQL Databases Using SQLAlchemy: Getting Started

Course: 1 Hour, 21 Minutes

 • Course Overview
 • Installing MySQL on Windows
 • Installing MySQL on MacOS
 • Installing SQLAlchemy and Connecting to a Database
 • Creating a Table and Inserting Data
 • Inserting Data into Tables
 • Performing Valid and Invalid Insert Statements
 • Creating and Using SQL Unique Constraints
 • Using SQL Not Null and Primary Key Constraints
 • Course Summary

SQL Databases Using SQLAlchemy: Manipulating Data

Course: 1 Hour, 25 Minutes

 • Course Overview
 • Using Where Clauses to Filter the Output of Select Queries
 • Constructing Queries Using SQLAlchemy Methods
 • Using the SQL Alter Command
 • Updating Data in Tables
 • Updating Data with Preserved Parameter Order
 • Deleting and Recreating a Table
 • Using Logical Operators to Filter Data
 • Filtering Data Using Subqueries
 • Adding SQL Foreign Key Constraints
 • Course Summary

SQL Databases Using SQLAlchemy: Querying Data

Course: 1 Hour, 26 Minutes

 • Course Overview
 • Filtering Data Using the SQL Between Operator
 • Filtering Data Using the Order by, Limit, and Offset Clauses
 • Using the fetchone() Method
 • Using the fetchmany() Method
 • Performing Joins Using the Select Clause
 • Performing Joins Using the join() Method
 • Using the Group by Clause
 • Using the Group by Clause to Calculate Aggregate Statistics
 • Using the Having Clause to Perform Filter Operations
 • Course Summary

SQL Databases Using SQLAlchemy: Chaining Joins, Views, & Indexes

Course: 1 Hour, 17 Minutes

 • Course Overview
 • Using the Some and All SQL Operators
 • Performing Three-way Joins
 • Creating SQL Views9
 • Querying SQL Views Using the Where Clause
 • Inserting Data into Views
 • Understanding SQL Indices
 • Creating Composite Indices
 • Course Summary

SQL Databases Using SQLAlchemy: Using Triggers, Stored Procedures, & Transactions

Course: 1 Hour, 19 Minutes

 • Course Overview
 • Using Triggers to Automate Tasks in SQL
 • Creating Complex Triggers in SQL
 • Creating and Invoking Stored Procedures
 • Creating Stored Procedures with Input Arguments
 • Querying SQL Views Using the Where Clause
 • Working with Transactions
 • Using Python with Blocks for Transactions
 • Working with Transaction Aborts
 • Course Summary

SQL Databases Using SQLAlchemy: Using the SQLAlchemy ORM

Course: 1 Hour, 5 Minutes

 • Course Overview
 • Implementing Check Constraints
 • Creating Custom Foreign Key Constraints
 • Creating Tables Using the SQLAlchemy ORM
 • Querying Data Using the SQLAlchemy ORM
 • Using Automap Base to Convert Tables to Classes
 • Inserting Data into Tables Using the ORM
 • Course Summary

Operations with petl: Introduction

Course: 2 Hours, 3 Minutes

 • Course Overview
 • Installing petl and Creating a Data Table
 • Reading Data from CSV Files in petl
 • Working with Structured and Semi-structured Data
 • Exporting Data from petl Using Templates
 • Performing Lookups in petl
 • Importing XML Data to petl
 • Formatting Data in petl and Exporting It to HTML
 • Working with JSON Data in petl
 • Exporting petl Data to Persistent File Formats
 • Importing Data from Microsoft Excel to petl
 • Exporting Data from petl to Microsoft Excel
 • Importing SQL Tables to petl
 • Slicing and Dicing Data in a petl Table
 • Course Summary

Operations with petl: Basic Data Transformations

Course: 1 Hour, 35 Minutes

 • Course Overview
 • Creating Tables in petl from Python Data Sources
 • Performing Basic Transformations on Data in petl
 • Combining Data from Multiple Tables in petl
 • Inserting Rows and Columns in petl Data Tables
 • Implementing Replace and Type Change Operations
 • Replacing Values in petl Data Tables
 • Querying Data in petl Data Tables
 • Filtering Data Based on Conditions in petl
 • Defining Filters for Specific Fields in petl
 • Course Summary

Operations with petl: Advanced Extractions & Transformations

Course: 1 Hour, 16 Minutes

 • Course Overview
 • Viewing Regular Expression Patterns in petl
 • Performing Searches in petl Using Regular Expression
 • Splitting Fields in petl Using Regular Expressions
 • Unpacking Nested Fields in petl
 • Converting Fields in petl Data Tables Using Mapping
 • Transforming Data by Rows in petl
 • Sorting Data in petl Data Table
 • Joining petl Data Tables
 • Course Summary

HTTP Requests with HTTPX: Introduction

Course: 1 Hour, 24 Minutes

 • Course Overview
 • Istalling HTTPX
 • Making HTTP GET Requests Using HTTPX
 • Parsing JSON Responses
 • Passing Parameters in a GET Request
 • Parsing HTTP Response Objects
 • Handling Binary Responses
 • Using HTTP POST Requests with HTTPX
 • Submitting Multiple Parameters in a POST request
 • Using HTTP HEAD Requests with HTTPX
 • Using OPTIONS, PUT, and DELETE Requests with HTTPX
 • Course Summary

HTTP Requests with HTTPX: Advanced Topics

Course: 1 Hour, 38 Minutes

 • Course Overview
 • Streaming Responses
 • Streaming Large Files
 • Recognizing HTTP Status Codes
 • Examining HTTP Headers
 • Examining Cookies in HTTP Requests
 • Using an httpx.Cookies Object
 • Identifying Redirects
 • Using Timeouts with HTTP Requests
 • Recognizing Exception Types with HTTPX Requests
 • Using HTTPX vs. Requests - GET and POST
 • Using HTTPX vs. Requests - HEAD, OPTIONS and DELETE
 • Instigating Sequential Downloads Using HTTPX
 • Instigating Asynchronous Downloads Using HTTPX
 • Course Summary

Assessment:
• Final Exam: Dynamic Data Handling with Python
Nova Learning, July 2022

Track 4: Building Restful Web Services with Python

In this track, the focus will be on Flask-RESTful, Molten frameworks, and web applications with Django.
Courses (15 hours +)

Flask-RESTful: Getting Started with Flask-RESTful to Build APIs

Course: 1 Hour, 20 Minutes

 • Course Overview
 • Installing Flask-RESTful on macOS
 • Installing Flask-RESTful on Windows
 • Creating REST APIs with Flask-RESTful
 • Responding to GET, POST, PUT, and DELETE Requests
 • Passing API Arguments Using the URL Path
 • Configuring APIs with Multiple URL Path Arguments
 • Configuring Resource Endpoints Using Flask-RESTful
 • Accessing Request Body Form Data with Flask-RESTful
 • Accessing API Server Form Fields with Flask-RESTful
 • Course Summary

Flask-RESTful: Parsing & Validating Input Requests

Course: 1 Hour, 6 Minutes

 • Course Overview
 • Using the Flask-RESTful Request Parser
 • Validating Required Parameters Using Request Parsers
 • Implementing Custom Error Messages for Validation
 • Specifying Lists in Input Arguments
 • Configuring Argument Locations in the Request Parser
 • Utilizing Parser Inheritance
 • Implementing Error Handling
 • Course Summary

Flask-RESTful: Integrating the API Server with a MySQL Database

Course: 2 Hours, 6 Minutes

 • Course Overview
 • Implementing API Servers to Respond to Requests
 • Testing Create, Read, Update, and Delete Operations
 • Installing MySQL and MySQL Workbench on macOS
 • Installing MySQL and MySQL Workbench on Windows
 • Creating Tables Using SQLAlchemy
 • Installing the Advanced REST Client
 • Serializing API Responses to JSON Format
 • Adding and Retrieving Data from a MySQL Database
 • Updating Data in a MySQL Database
 • Deleting Data in a MySQL Database
 • Using the Envelope Parameter to Wrap JSON Responses
 • Renaming and Formatting Response Fields in JSON
 • Working with JSON Response Default Values and URLs
 • Creating Custom Fields in JSON Responses
 • Creating Custom Parsing and Mapping Errors
 • Course Summary

Molten Framework: Building HTTP APIs

Course: 1 Hour, 49 Minutes

 • Course Overview
 • Installing Molten and Its Dependencies
 • Building Our First Molten App
 • Exploring Routes in a Molten App
 • Using Data Types in Processing Functions
 • Integrating Molten Apps with Pytest
 • Validating POST Requests with Schemas
 • Testing Schema Definitions
 • Defining Schemas with Nested Data
 • Validating Python Dictionaries
 • Transforming Schemas to Python Dictionaries
 • Working with a Settings Component
 • Working with Settings from a JSON File
 • Loading Settings from a TOML File
 • Course Summary

Molten Framework: Advanced Features

Course: 1 Hour, 24 Minutes

 • Course Overview
 • Integrating a Database with a Molten App
 • Writing Data in a POST Request to a Database
 • Handling a GET Request with a Database Read
 • Using Middleware to Check Request Headers
 • Distinguishing between Request Types
 • Generating OpenAPI Documentation
 • Generating a Swagger UI
 • Using the Swagger UI
 • Serving Images
 • Course Summary

Web Applications with Django: Introducing the Django Web Framework

Course: 58 Minutes

 • Course Overview
 • Using Web Requests and Responses in Django
 • The Role of Web Frameworks in App Deployment
 • The Building Blocks of the Django Framework
 • Serving Pages Using Django Components
 • Creating Views Using Django Templates
 • Storing and Manipulating Data Using Django Models
 • The Purposes and Benefits of Django's Built-in Apps
 • Course Summary

Web Applications with Django: Using Built-in and Custom Applications

Course: 1 Hour, 43 Minutes

 • Course Overview
 • Installing Django in a Virtual Python Environment
 • Starting a Django Project and Using the Admin App
 • Running Django Migrations to a SQL Database
 • Defining Web Page Views and Routes in Django
 • Creating and Testing a Django App
 • Defining Views Using Django Templates
 • Creating a Base Django Template
 • Inheriting from a Base Django Template
 • Adding New Web Pages Using Django Child Templates
 • Adding New Website URLs Using Django
 • Creating a Superuser for Django Projects
 • Assigning Groups to Users Using Django's Admin App
 • Course Summary

Web Applications with Django: Working with Models

Course: 1 Hour, 10 Minutes

 • Course Overview
 • Creating a Django Model and a Migration Script1
 • Deploying a Django Model
 • Using a Django ModelForm
 • Embedding a ModelForm in a Template
 • Creating a Sign-in Page Using Django Templates
 • Retrieving Django Model Instances
 • Building a Login Feature for Your Django Website
 • Developing a Logout Feature for Your Django Website
 • Course Summary

Web Applications with Django: Models and Class-based Views

Course: 1 Hour, 23 Minutes

 • Course Overview
 • Working with Models from the Django Shell
 • Using the Django ListView Class with a Django Model
 • Using the Django DetailView with a Django Model
 • Initializing Django Model Instances with CreateView
 • Updating Model Instances with UpdateView
 • Authorizing Django Users with UserPassesTestMixin
 • Using Django's Built-in DeleteView Class with Models
 • Defining User-friendly Django List and Detail Views
 • Course Summary

Web Applications with Django: Building Multiple Apps in a Project

Course: 1 Hour, 4 Minutes

 • Course Overview
 • Adding an Image to a Django Model
 • Accessing an Image from a Django Model
 • Adding a Second App to a Django Project
 • Linking Different Apps in a Django Project
 • Accepting and Storing Information via a Django App
 • Sending Emails from a Django App
 • Course Summary

Web Applications with Django: Developing REST APIs

Course: 1 Hour, 14 Minutes

 • Course Overview
 • Installing the Django REST Framework
 • Creating a Serializer for a Django Model
 • Testing Django App HTTP GET Request Handling
 • Processing HTTP POST Requests in Django Apps
 • Issuing HEAD and OPTIONS Requests in Django Apps
 • Returning Specific Model Instances in Django Apps
 • Handling PUT and DELETE Requests in Django Apps
 • Retrieving Images with GET Requests in Django Apps
 • Course Summary

Assessment:
• Final Exam: Building Restful Web Services with Python

Track 5: Resource Optimization with Python

In this track, the focus will be on OpenCV and Faust.
Courses (10 hours +)

OpenCV: Introduction

Course: 1 Hour, 8 Minutes

 • Course Overview
 • Installing OpenCV
 • Reading and Writing Images with OpenCV
 • Using OpenCV to Load Images in Grayscale
 • Transforming Color Space of an Image in OpenCV
 • Separating Channels of a Color Image in OpenCV
 • Using OpenCV's Add Operation to Combine Images
 • Subtracting Images in OpenCV
 • Course Summary

OpenCV: Manipulating Images

Course: 1 Hour, 21 Minutes

 • Course Overview
 • Performing Bitwise Operations on Images in OpenCV
 • Generating Masks with OpenCV
 • Creating a Mask from a Color Image in OpenCV
 • Using OpenCV's Resize Function to Downscale an Image
 • Using OpenCV's Resize Function to Upscale an Image
 • Translating and Rotating Images with OpenCV
 • Rotating Images with a Rotation Matrix in OpenCV
 • Flipping and Warping Images with OpenCV
 • Course Summary

OpenCV: Advanced Image Operations

Course: 1 Hour, 9 Minutes

 • Course Overview
 • Adding and Blurring Noise in an Image with OpenCV
 • Using Gaussian and Median Blurs in OpenCV
 • Detecting Edges in an Image Using OpenCV
 • Drawing Shapes in Images Using OpenCV
 • Adding Polygons, Arrows, and Text to an OpenCV Image
 • Using OpenCV for People Detection in Images
 • Applying Morphological Transformations with OpenCV
 • Course Summary

Faust: Getting Started with Stream Processing

Course: 1 Hour, 47 Minutes

 • Course Overview
 • Batch Processing Characteristics
 • Stream Processing Characteristics
 • Stream Processing Architectural Components
 • Element-wise Transformations and Aggregations
 • Faust Stream Processing Application Characteristics
 • The Core Characteristics of Apache Kafka
 • Installing Apache Kafka and the Faust Library
 • Using Producers, Consumers, & Topics in Apache Kafka
 • Implementing a Simple Faust Application
 • Testing a Faust Application
 • Using the 'faust' Command to Run Workers
 • Course Summary

Faust: Stream Processing Using Models, Agents, & Channels

Course: 1 Hour, 32 Minutes

 • Course Overview
 • Using Faust Models for Stream Elements
 • Specifying Multiple Model Fields in Faust
 • Programmatically Publishing Messages to Kafka
 • Invoking the ask() Method on Faust Agents
 • Invoking the cast() Method on Faust Agents
 • Using Multiple Faust Agents for Chained Processing
 • Using Multiple Faust Agents for Multiple Topics
 • Using Faust Channels to Send and Receive Messages
 • Manually Creating Streams in Faust
 • Defining Stream Processors in Faust
 • Course Summary

Faust: Performing Operations & Maintaining State Using Tables

Course: 1 Hour, 38 Minutes

 • Course Overview
 • Performing Group-by Operations in Faust
 • Performing Group-by and Items Operations in Faust
 • Accessing Raw Events and Buffering Events in Faust
 • Enumerating with Single and Multiple Agent Instances
 • Forwarding Messages to Destination Topics via Faust
 • Filtering Stream Records Using Faust
 • Performing Word Count Using Faust Tables
 • Saving Table State to RocksDB Using Faust
 • Grouping Operations and Table Sharding in Faust
 • Computing Aggregations on Streaming Data Using Faust
 • Performing Multiple Grouping Operations in Faust
 • Processing with Multiple Workers in Faust
 • Working with Sinks in Faust
 • Course Summary

Faust: Stream Processing Using Windowing Operations

Course: 1 Hour, 29 Minutes

 • Course Overview
 • How Windowing Operations on Input Streams Work
 • The Characteristics of Faust Windows
 • The Different Notions of Time in Streaming Events
 • Implementing Faust Processing Time Tumbling Windows
 • Performing Per-key, Per-window Aggregations in Faust
 • Using Tumbling Windows and Hopping Windows in Faust
 • Using the Key Index for Granular Access in Faust
 • Implementing Event Time Hopping Windows in Faust
 • Using Web Views to Monitor Workers in Faust
 • Handling Various Requests Using Web Views and Faust
 • Accessing Faust Tables from Web Views
 • Course Summary

Assessment:
• Final Exam: Building Restful Web Services with Python

OEM 1000+ ICT Trainingen, Cursussen, Certificeringen, E-Learning, Incompany, Virtual Classroom

Het is tijd om te leren! Kies uit 1000+ trainingen en cursussen van 200+ merken voor uw persoonlijke ontwikkeling.

Cursisten beoordeling: Springest: 8.8
Kwaliteitsgarantie: Award Winning E-learning & Gecertificeerde Docenten

Winactie
Wij hebben uw hulp nodig. Wij willen namelijk groeien, en dat lukt het beste met uw support!

Wat kunt u winnen?
Maandelijks kiezen wij de leukste, meest nuttige of meest interessante review uit en deze persoon wint een prijs. Elke maand maakt iedereen opnieuw kans om te winnen, want elke review doet automatisch mee. U hoeft hier dus niks anders voor te doen, behalve een review achter te laten op Springest.nl.

Te winnen: €100 Bol.com cadeaukaart

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.