HPO Scan - High Performance Organisatie Scan

Type product
Tijdsduur

HPO Scan - High Performance Organisatie Scan

HPO Research & Advies, Jan-Dirk den Breejen
Logo van HPO Research & Advies, Jan-Dirk den Breejen

Tip: doe de test!

Beschrijving

Een gezonde organisatie verandert snel mee met de omgeving. Wat zijn de juiste prioriteiten om de resultaten van uw organisatie te verbeteren? Iedere leider kent die momenten van twijfel. Iedereen werkt hard om de gestelde targets te halen. De waan van de dag heerst. Af en toe bekruipt u twijfel; besteden we onze tijd en geld aan de juiste dingen? Zien we geen essentiële zaken over het hoofd?

Het is goed om dit eens wetenschappelijk verantwoord te laten onderzoeken voor uw afdeling, vestiging of organisatie. Personae heeft in 2004 een eigen HPO-raamwerk ontwikkeld. Met de hierop gebaseerde HPO-scan hebben honderden bedrijven en organisaties hun performance verbeterd. De HPO-scan is onafhank…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Business intelligence, Data warehouse, Businessarchitectuur, BiSL Foundation en Business Analyse.

Een gezonde organisatie verandert snel mee met de omgeving. Wat zijn de juiste prioriteiten om de resultaten van uw organisatie te verbeteren? Iedere leider kent die momenten van twijfel. Iedereen werkt hard om de gestelde targets te halen. De waan van de dag heerst. Af en toe bekruipt u twijfel; besteden we onze tijd en geld aan de juiste dingen? Zien we geen essentiële zaken over het hoofd?

Het is goed om dit eens wetenschappelijk verantwoord te laten onderzoeken voor uw afdeling, vestiging of organisatie. Personae heeft in 2004 een eigen HPO-raamwerk ontwikkeld. Met de hierop gebaseerde HPO-scan hebben honderden bedrijven en organisaties hun performance verbeterd. De HPO-scan is onafhankelijk onderzocht op testkwaliteit. Het is een valide en zeer betrouwbaar instrument. Het HPO-raamwerk waarmee wij werken is integraal en omvat alle 140 elementen die een afdeling of organisatie beter laten presteren. Kenmerkend voor een High Performance Organisatie (HPO) is een uitgebalanceerde hoge score op de vier onderscheidende kwadranten van organisatiecultuur:

Zakelijk & Doelgericht
Zelfsturing & Creativiteit
Mens & Motivatie
Planning & Proces

De HPO scan heeft Movisie extra inzicht gegeven in de manier waarop wij met elkaar samenwerken en leren. We weten dat we goede onderlinge contacten hebben en een prettige omgang met elkaar. Als het erop aankomt vinden we het alleen wel lastig om echt samen voor de 'zaak' te gaan, keuzes te maken en elkaars kennis aan te spreken. De uitkomsten van de scan logen er niet om. Er zit een tegenstrijdigheid in onze organisatie tussen familiecultuur versus beheerscultuur. Door duidelijkere keuzes te maken en scherper te focussen op het resultaat dat we gezamenlijk willen halen, kunnen we meer bereiken en ontstaat er meer urgentie en motivatie om het kennis te delen. 

drs. Annelies Kooiman, consultant bij kennisinstituut Movisie, Utrecht, 11 mei 2016 

Thomas Regout International Bv. heeft in 2014 een veranderingstraject ingezet dat zowel processen als organisatievorm in hoge mate wijzigt. Dit traject duurt enkele jaren. Door de ingrijpende wijzigingen op het gebied van leidinggeven, ontwikkelen en samen werken moet ook de cultuur veranderen. Om zogezegd 'de temperatuur' van het verandertraject bij de mensen te meten hebben wij de HPO-scan van Jan den Breejen gedaan. Een scan die snel een indruk geeft hoe de mensen het werken binnen de organisatie ervaren. De resultaten van de HPO-scan sluiten goed aan bij de beleving van de mensen en geeft zeker de accenten weer waar de organisatie nog moet verbeteren. 

Ruud Keulen, Director Operations Thomas Regout International B.V. 

Digitalisering is een van de vele ontwikkelingen die een bedreiging kan vormen voor onze medewerkers. Om medewerkers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling naar duurzame inzetbaarheid heb ik de HPO-scan laten doen. Middels een boeiende presentatie heeft Jan-Dirk den Breejen ons meegenomen in de wereld en gedachtegoed van HPO. Jan-Dirk heeft door in te zoomen op de verschillende factoren die duurzaam inzetbaarheid beïnvloeden ons een scherp beeld gegeven hoe wij scoren t.o.v. andere organisaties. Tijdens deze presentatie is per team duidelijk geworden waar de uitdagingen liggen en wie van elkaar kan leren. Dit is een mooi startmoment voor het goede gesprek met elkaar om o.a. verder in te zoomen naar de oorzaken en passende oplossingen. Mijn leidinggevende evenals de HR-collega's zijn enthousiast over de inzichten en handvatten die HPO-scan heeft opgeleverd. 

Gracita Hussain, Operations manager, IND - Immigratie en Naturalisatie Dienst, Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

ALERT SECURITY heeft zich 2 jaar geleden grondig afgevraagd wat de ontwikkelingen in maatschappelijke context voor invloed op onze organisatie zou geven. Dit betekende het opstarten van een ingrijpend verandertraject. Het doel is om tot een dynamische, wendbaardere organisatie te komen met een hogere kwaliteitsnorm. In een co-creatief proces hebben we eerst met alle medewerkers ontdekt dat dit doel het beste te halen valt met de principes van zelfsturing. Grotere bevoegdheden aan de basis op de werkvloer, sterk mensgerichte ontwikkeling, het verhogen van autonomie van de medewerkers. Op de vraag hoe we dit dan precies zouden moeten gaan doen hebben we de HPO-scan van Jan-Dirk den Breejen ingezet. Dit gaf ons een helder beeld van waar we staan en belangrijker: wat prioriteit heeft om aan te pakken. De ontbrekende puzzelstukjes werden ineens zichtbaar en kunnen ingevuld worden. De HPO-scan helpt ons om naar de volgende fase van de verandering te komen. Pas als je ervaart hoe moeilijk veranderen kan zijn wordt ook de nut van de HPO-scan duidelijk. 

John Kruijthoff - directeur van de ALERT GROUP, september 2017. 

Jan-Dirk den Breejen is een ervaren professional. Hij verstaat zijn vak uitstekend en is in staat om in zeer korte tijd met objectieve informatie te komen. Hij werkt en communiceert zakelijk en is to the point'. Ik ben zeer tevreden over zijn werk. 

Carina Mak-Iannelli, MSc. RC, European Director Talent Management bij Unilever. 

Het inzetten van de HPO-scan was voor Nekst IT een logisch vervolg in het ontwikkelingstraject wat zij als organisatie doorloopt sinds de oprichting vier jaar geleden. In het licht van levensfasen binnen organisaties (o.a. Greiner) bevindt Nekst IT zich momenteel in de beweging van pioniersfase naar managementfase. De scan en aansluitende werkbijeenkomst heeft zowel bestaande opvattingen bevestigd als nieuwe inzichten gegeven. Een voorbeeld van een waardevol inzicht is dat een toename van focus op het perspectief planning & proces tegelijkertijd kan resulteren in meer effectieve ruimte voor de overige drie organisatieperspectieven. De uitslag van de scan heeft ons concrete, toepasbare handvatten gegeven waarmee wij als organisatie in staat worden gesteld de focus op de juiste punten te leggen de komende tijd. Deze focus zal voor ons resulteren in aanhoudende gebalanceerde groei en het blijven realiseren van onze ambitie om de 'Testing Excellence Company' van Nederland te zijn. 

AnneMarie Pieterse MBA, Directeur @Nekst IT 

De gemeente Hollands Kroon heeft zich sinds de fusie in 2012 in vier jaar tijd gevormd tot een resultaatgerichte organisatie op de principes van zelfsturing. Hierbij hebben we grote stappen gezet, maar ook gemerkt dat we in de uitvoering en de werkprocessen nog niet altijd die kwaliteit halen, die bij onze ambitie passen. De HPO-scan van Jan-Dirk den Breejen heeft ons geholpen om van een afstandje naar de organisatie te kijken. Zowel onze sterke punten als onze verbeterpunten kwamen heel helder in de rapportage naar voren. Voor ons bevestigde dit het beeld dat we vooral tijd moeten nemen om de veranderingen te verankeren en meer focus leggen bij onze 'blauwe' kant, de procesverbetering. 

Arthur Cremers, Gemeentesecretaris/Algemeen directeur Gemeente Hollands Kroon 

Voor de Sint Maartenschool heeft de Personae HPO-scan een goed inzicht gegeven in wat de school nog nodig heeft om een excellente school te kunnen worden. De scan laat de sterke en zwakke punten zien van de organisatie. Geweldig om zo het bewijs te zien dat de familiaire kant van de organisatie in de plus zit en een kracht van de school is. De HPO-scan is een prachtig meetinstrument om de organisatie onder de loep te nemen en de sleutels voor een succesvolle verandering te vinden. 

Drs. Dieuwertje van Dalfsen, MT-lid Sint Maartenschool, Bolsward. 

De rapportage van de HPO-scan van Jan-Dirk den Breejen heeft ons belangrijke inzichten gegeven. Inzichten die we gebruiken om de transformatie van Transavia optimaal vorm te geven. 

Daan Noordeloos, Circle Lead Organizational Development at Transavia, Schiphol Airport, 12 november 2017. 

De afdeling UBR|Interim is een pool van het ministerie van BZK, met interim-managers die opdrachten uitvoeren binnen de gehele rijksoverheid. Omdat wij vaak ingezet worden bij organisatieontwikkelingen hebben we de HPO-scan van Jan-Dirk den Breejen op onze eigen organisatie toegepast. De HPO-rapportage heeft een duidelijk beeld van onze uitgangssituatie opgeleverd: onze sterke en zwakke punten en aangrijpingspunten voor verbetering. Hiermee hebben we onze eigen ontwikkelagenda kunnen onderbouwen en versterken. En hebben we een nulmeting voor het monitoren van onze voortgang. 

Ir. Alfred van Hoorn, Directeur Interim, Coaching en Gateway, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag, 13 oktober 2017. 

Er zijn nog geen ervaringen.

    Deel je ervaring

    Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

    Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.